uber vs taxi

UBER vs taxi (I): cine face transportul de persoane in Romania?

9 minute • Adelina Voicu • 01 mai 2017


Cine face transportul de persoane în România?

Preambul: prezentul articol a pornit ca urmare a articolului din Wall-Street.ro [O discutie savuroasa cu reprezentantii taximetristilor: despre legea ca o jungla, problemele cu pretul, saga competitiei cu UBER] si isi propune sa fie o trecere in ansamblu a cadrului legal existent in Romaia cu privire la activitatea de transport de persoane, facand referinte la practica Comisiei Europene in cazul UBER.

Care sunt legile aplicabile?

În materie de legislație privind transporturile, în situația de față, două acte ne interesează cu precădere și anume, OG nr. 19/1997 privind transporturile care setează cadrul general aplicabil tuturor actelor normative specifice modurilor de transport și Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere care are o sferă mai limitată de aplicare vizând autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii şi controlul efectuării serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere.

Ce prevăd aceste legi?

OG nr. 19/1997 face o distincție între două categorii de transport – transport în interes public și transport în interes propriu – definind aceste noțiuni. Astfel:

 • transport în interes public = transporturile executate de persoane juridice sau fizice, în condiții nediscriminatorii de acces pentru terți, pe baza unui contract de transport, contra plată.
 • transport în interes propriu = transportul în interes personal, executat de persoane fizice în vederea asigurării deplasării unor persoane sau bunuri, precum și transportul în folos propriu, organizat de persoane fizice sau juridice pentru activitățile proprii autorizate, cu mijloacele de transport pe care le dețin în proprietate sau le folosesc în baza unui contract de închiriere sau leasing.

Având aceste noțiuni clarificate, ne uităm la art. 22 din ordonanță care prevede exigența autorizării de către Ministerul Transporturilor a persoanelor fizice sau juridice care efectuează transporturi de bunuri și de persoane, altele decât cele în interes personal. Ca atare, o persoană (fizică/ juridică) care efectuează un transport în interes public sau un transport în interes propriu, dar în modalitatea transportului în folos propriu (exemplu: dacă am o fabrică care produce anumite bunuri și tot eu în calitate de producător aleg să transport respectivele bunuri către cumpărători realizez un transport în folos propriu) trebuie să fie autorizată de către Ministerul Transporturilor.

Același articol instituie însă și o excepțiesituația persoanelor fizice sau juridice care efectuează transporturi în regim de taximetrie. Se exceptează în sensul că acestor persoane nu li se vor mai aplica dispozițiile articolului anterior menționat referitor la autorizarea de către Ministerul Transporturilor, ci Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.

Ce înseamnă transportul în regim de taxi?

Transportul în regim de taxi este serviciul de transport public de persoane, bunuri sau mărfuri asigurat contra cost, pe bază de bon client, şi realizat în condiţiile prezentei legi. Transportul în regim de taxi se realizează numai cu autovehicule deţinute de către transportatorii autorizaţi, cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.

Cine poate efectua un serviciu de transport public local în regim de taxi potrivit Legii nr. 38/2003?

Art. 3 alin. (1): Serviciile de transport public local în regim de taxi fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică, se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale şi se efectuează numai de către transportatori autorizaţi de către autoritatea de autorizare, astfel cum este definită în prezenta lege.

 • autoritatea de autorizare = compartimentul sau serviciul de transport din cadrul primăriei localităţii sau a municipiului Bucureşti, după caz, licenţiat în acest scop de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.), în condiţiile legii.

Ce presupune autorizarea transportului în regim de taxi?

Art. 7 –Transportul în regim de taxi se execută numai de către transportatori autorizaţi, care deţin autorizaţii taxi valabile, eliberate în condiţiile legii, pentru fiecare autovehicul utilizat.

!!! Este interzis transportul public, contra cost, de persoane cu un autoturism, fără a deţine pentru acesta, după caz, autorizaţie taxi valabilă

Trebuie făcută o diferență între autorizarea transportatorului și cea a conducătorului auto. Momentan ne referim doar la autorizarea transportatorului, adică a celui care efectuează serviciul de transport public în cauză. Observăm că având de-a face cu un serviciu de transport public legea trasează multe cerințe pe care trebuie să le bifeze transportatorul pentru a obține autorizația de transport în regim de taxi, dintre care menționăm cu titlu de exemplu:

 • dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională: certificatul de competenţă profesională pentru managerul de transport în regim de taxi şi închiriere, atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată;
 • dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate,: certificatele de cazier judiciar ale conducătorilor auto şi, după caz, ale managerului de transport în regim de taxi din care să rezulte că aceştia nu au fost condamnaţi pentru infracțiuni precum cele contra siguranţei pe drumurile publice, privind traficul şi consumul de droguri, contra patrimoniului, avizele medicale şi psihologice ale conducătorilor auto şi, după caz, avizele medicale şi psihologice ale managerului de transport în regim de taxi, cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic
 • dovada îndeplinirii capacităţii financiare: declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de taxi, spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere.

Nu putem să nu observăm un aspect important și anume, în cazul transportului de persoane în regim de taxi autorizaţia taxi, se va atribui pentru prima dată pentru o perioadă de 5 ani, numai pentru autoturismele care nu depăşesc vechimea de 5 ani de la data fabricaţiei și se poate prelungi numai dacă la data cererii autoturismul pentru care s-a solicitat prelungirea autorizaţiei taxi nu depăşeşte vechimea de 10 ani de la data fabricaţiei.

Autorizația de transport odată eliberată transportatorului de către autoritatea competentă nu dă dreptul automat de a realiza serviciul de transport de persoane, ci trebuie parcursă o procedură suplimentară. Așadar, autorizația de transport dă dreptul numai la participarea la procedura de atribuire în gestiune de către autoritatea respectivă a executării serviciilor de transport în regim de taxi. În urma acestei proceduri i se poate elibera câte o copie conformă a autorizaţiei de transport pentru fiecare vehicul deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, pe care îl va utiliza în transportul în regim de taxi.

Câte persoane pot face activitate de transport public local de persoane în regim de taxi?

Evident, autorităţile administraţiilor publice locale şi ale municipiului Bucureşti stabilesc numărul maxim de autorizaţii taxi, necesar pentru executarea transportului în regim de taxi, în funcție de gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie şi metrou, gradul de poluare, cererea şi oferta permanente, gradul de aglomeraţie în trafic etc.

Pentru atribuirea autorizațiilor taxi transportatorii sunt supuși unei departajări pentru fiecare autovehicul deținut pe criterii ce țin de:

 • vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei;
 • clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro;
 • volumul portbagajului util şi echiparea cu instalaţie pentru aer condiţionat;
 • vechimea în ani de când transportatorul desfăşoară autorizat activitatea de transport respectivă;
 • gradul de protecţie a pasagerului/pasagerilor, respectiv existenţa airbagurilor pentru pasagerul din faţă/pasagerii din spate etc.

Ce alte cerințe mai trebuie îndeplinite?

Serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizaţi, care îşi desfăşoară activitatea într-o localitate. Pe cale de consecință, pentru activitatea de dispecerat este necesară o autorizație suplimentară de dispecerat.

Ce condiții trebuie să îndeplinească conducătorul auto pentru a putea practica transportul de persoane în regim de taxi ?

 1. să aibă permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel puţin 2 ani;
 2. să deţină certificat de atestare profesională valabil;
 3. să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic;
 4. să aibă vârsta minimă de 21 de ani;
 5. să nu aibă menţiuni în certificatul de cazier judiciar privitoare la faptele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1. – îndeplinirea condiției de onorabilitate menționate anterior

În vederea obținerii certificatului de atestare, conducătorul auto trebuie să mai facă dovada și a absolvirii unui curs de pregătire profesională pentru practicarea transportului de persoane în regim de taxi.

Care sunt concluziile preliminare pe care le putem trage?

 • Efectuarea unui transport în interes public de persoane presupune, cu necesitate, existența unei autorizații. Această autorizație este diferită în funcție de regimul în care este realizat transportul. Dacă transportul este realizat în regim de taxi sau de închiriere, se va supune autorizării cerute de Legea nr. 28/2003, iar dacă este realizat în alt regim va trebui autorizat de Ministerul Transporturilor, conform OG nr. 19/1997.
 • Serviciile de transport public local în regim de taxi fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi se efectuează numai de către transportatori autorizaţi de către autoritatea de autorizare.
 • Autorizarea transportului (a celui care efectuează serviciul de transport public) presupune parcurgerea mai multor etape ce au în vedere obținerea autorizației de transport pentru persoane în regim de taxi, atribuirea gestiunii delegate pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi, autorizarea activității de dispecerat taxi șamd.
 • În vederea obținerii unei astfel de autorizații, transportatorul trebuie să facă dovada unei multitudini de documente precum: certificate de competență profesională, avize medicale, atestate profesionale, caziere judiciare, cazier fiscal etc.
 • Totodată, există și niște specificații pe care trebuie să le îndeplinească autoturismele pentru a obține autorizația – acestea trebuie să nu depășească 5 ani de la data fabricației, iar în situația prelungirii să nu depășească vechimea de 10 ani. Practic, parcul auto trebuie reînnoit o dată la 10 ani.
 • Conducătorul auto trebuie să facă dovada unui certificat de atestare valabil, pe lângă celelalte condiții prevăzute de lege.

Ce este UBER? Articolul il veti gasi AICI.

Un răspuns

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *