perfuzie 01

Uciderea la cererea victimei

5 minute • Enache Radu • 17 noiembrie 2018


Prezentare generală

Articolul 190 din Noul Cod Penal reglementează ,,Uciderea la cererea victimei” ca fiind varianta atenuantă a infracțiunii de omor simplu (art. 188) cu mențiunea că subiectul pasiv trebuie să îndeplinească două condiții:

  • Dorința victimei trebuie exprimată atunci când aceasta are discernământ în mod explicit, serios, conștient și în mod repetat.
  • victima suferă de o boală incurabilă sau prezintă o infirmitate majoră atestată din punct de vedere medical.

Art. 190 NCP: Uciderea săvârșită la cererea explicită, serioasă, conștientă și repetată a victimei care suferea de o boală incurabilă sau de o infirmitate gravă atestată medical, cauzatoare de suferințe permanente și greu de suportat.
Codul penal a reglementat infracțiunea de ucidere la cererea victimei ca fiind o forma atenuantă a omorului ce a stârnit ample discuții, atât in sfera medicală, cat si în cea juridică. Concepția deontologică a medicinii nu acceptă eutanasia considerând, în mod întemeiat, că scopul medicului este de a face tot ceea ce e posibil asupra salvării vieții, chiar și în cazul unor bolnavi suferind de afecțiuni grave. La baza acestei concepții stau posibilele erori de diagnostic, incertitudinea consimțământului bolnavului.
Ocrotirea vieții se îndreptă asupra tuturor persoanelor, fie ele sănătoase, fie grav bolnave, nefiind îngăduit nimănui să suprime viața cuiva, oricât de grele ar fi de suportat suferințele, oricât de puțin timp ar mai avea de trăit, acest lucru fiind valabil și pentru cazul în care bolnavul își oferă consimțământul.

Jurisependența

În doctrina și jurisprundența engleză a fost examinată corespondența cu dispozițiile art.2 din Convenția europeană a operației de separare a doi gemeni siamezi, care a condus la moartea unuia dintre aceștia, concluzia fiind desprinsă că nu există o încălcare a dispozițiilor Convenției europene, cu motivarea că scopul operației nu a fost acela de a priva de viață geamănul mai vulnerabil. Decesul acestuia era o consecință inevitabilă a operației care urmărea salvarea celuilalt siamez, iar decesul geamănului vulnerabil, ar fi survenit oricum, întrucât corpul acestuia, în mod independent, nu este și nu a fost vreodată viabil.

Obiectul infracțiunii

Obiectul juridic special al infracțiunii de ucidere la cererea victimei constă în relațiile referitoare la dreptului la viață.
Obiect material este reprezentat de corpul persoanei

Subiecții infracțiunii

Subiectul activ al infracțiunii poate fi orice persoană fizică care îndeplinește condițiile prevăzute de lege, adică vârsta și responsabilitatea.
Participația penală este posibilă sub toate formele sale. Forma coautoratului există și atunci când făptuitorii prin acțiunile comise s-au completat reciproc.
Subiectul pasiv al infracțiunii este persoana în viață care suferă de o boală incurabilă sau de o infirmitate gravă atestată medical, cauzatoare de suferințe permanente și greu de suportat.
Nu exista cerințe speciale cu privire la timpul și locul săvârșirii faptei.
Consimțământul nu este cauză justificativă, întrucât consimțământul victimei schimbă doar încadrarea juridică.

Latura obiectivă

a)Elementul material implică o acțiune/inacțiune de ucidere a persoanei în viață care suferă de o boală incurabilă sau prezintă o infirmitate majoră atestată, cauzatoare de suferințe permanente aproape insuportabile. Pentru existența infracțiunii este necesar ca uciderea să se facă la crearea victimei. Cererea victimei trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  •  Să fie explicită, nelăsând loc de interpretare autorului
  •  Să fie serioasă, adică să nu alcătuită în glumă
  • Să fie conștientă, victima sa fie responsabilă în momentul cererii.
  • Să se facă în mod repetat.

Prin infracțiunea uciderii la cererea victimei se incriminează atât eutanasia activă, cât si cea pasivă, însă trebuie diferențiată de sinuciderea asistată medical, ce presupune ajutorul dat de către un medic unui bolnav care încearcă să se sinucidă, oferindu-i sau indicându-i mijloacele letale, situație în care se reține infracțiunea de determinare sau înlesnire a sinuciderii (art. 191 Cp)
b. urmarea imediată constă în decesul victimei
c. legătura de cauzalitate. Este necesar ca între acțiunea de ucidere la cererea victimei și rezultatul produs să existe un raport de cauzalitate.

Latura subiectivă

Fapta de ucidere a persoanei la cererea victimei trebuie să fie săvârșită cu intenție directă sau indirectă, fiind necesar ca făptuitorul să prevadă rezultatul faptei sale, constând în moartea subiectului pasiv.
Deși fapta de ucidere la cererea victimei este susceptibilă de acte de pregătire și tentativă, aceste forme imperfecte de infracțiune nu se pedepsesc, infracțiunea fiind consumată în momentul în care uciderea a avut loc.

Sancțiuni

Pedeapsa prevăzută de legea penală pentru infracțiunea de ucidere la cererea victimei este închisoarea de la unu la 5 ani.
Bibliografie
Codul penal- Infracțiuni contra vieții; Drept penal. Partea specială II- C.Rotaru, V. Cioclei, A.R Trandafir; Drept penal. Partea specială- Alexandru Boroi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *