Avocatoo geo blocare

Adio geoblocare! De azi poți să cumperi de pe orice site din UE

11 minute • Ana-Maria Udriste • 03 decembrie 2018


Pa-pa geoblocare! Adio geoblocării pe Amazon și alte site-uri de cumpărături online din UE! De acum poți cumpără de pe orice site, indiferent de unde locuiești/ai adresa de livrare și țara în care ți-a fost emis cardul de cumpărături!
La 3 decembrie 2018 a intrat în vigoare noul regulament propus de Comisia Europeană în mai 2016, care elimină geoblocarea nejustificată în mediul online în întreaga Uniune. Europenii nu vor trebui să se mai teamă că un site web le va bloca accesul sau îi va redirecționa doar pentru că ei – sau cardurile lor de credit – provin dintr-o altă țară. Oriunde s-ar afla în UE, vor avea acces la bunuri și servicii online.
Regulamentul (UE) 2018/302 („Regulamentul privind geoblocarea”), care a intrat în vigoare la 3 decembrie, își propune să ofere mai multe oportunități consumatorilor și întreprinderilor de pe piața internă a UE. Mai precis, acesta abordează situațiile în care unor clienți nu li se permite să cumpere bunuri și servicii de la comercianți situați într-un alt stat membru, nici măcar în aceleași condiții ca și cetățenii țării respective, doar din cauza cetățeniei sau a locului în care își au domiciliul sau sediul. În 2015, în urma unui sondaj al Comisiei a rezultat că numai 37 % din site-uri le-au permis efectiv clienților transfrontalieri să ajungă la etapa finală înainte de finalizarea achiziției prin introducerea detaliilor de plată.
Pentru dreptul intern în relația cu magazinele online, am scris mai multe aici:

Mai jos ai un scurt Q & A care să te ajute.

1. Ce este Regulamentul privind eliminarea geoblocarea?

Geoblocarea se referă la practicile utilizate de vânzătorii online care duc la negarea accesului la site-uri web din alte state membre. Acesta include, de asemenea, situațiile în care accesul la un site web este acordat, dar clientul din străinătate este împiedicat să finalizeze cumpărarea sau este obligat să plătească cu un card de debit sau de credit dintr-o anumită țară. “Geodiscriminarea” are loc, de asemenea, atunci când se cumpără bunuri și servicii off-line, de exemplu atunci când un consumator este prezent fizic la locul comerciantului, dar este fie împiedicat să acceseze un produs sau un serviciu, fie i se oferă condiții diferite.
Regulamentul privind eliminarea discriminării geografice pe motive de cetățenie sau
naționalitate, domiciliul sau sediul clienților urmărește să ofere mai multe oportunități consumatorilor și întreprinderilor în cadrul pieței interne a UE. Se referă în special la problema clienților de a nu putea cumpăra bunuri și servicii de la comercianți localizați într-un alt stat membru din motive legate de cetățenie, locul de reședință sau locul de stabilire – prin urmare, accesul la cele mai bune oferte, prețuri sau condiții de vânzare este redus în comparație cu resortisanții sau rezidenții statului membru al comercianților.
Practic, dacă acum vezi o ofertă bună pe amazon.uk/.de/.es/.fr, aceștia chiar trebuie să te lase să cumperi produsele respective.

2. Cum impactează Regulamentul accesul la site-urile online?

Regulamentul interzice blocarea accesului la site-uri web și redirecționarea fără acordul prealabil al clientului. Acest lucru crește transparența prețurilor, permițând clienților să acceseze diferite site-uri web naționale. Această prevedere se aplică și în cazul serviciilor non-audiovizuale furnizate electronic, cum ar fi cărți electronice, muzică, jocuri și software.
Exemplu: Un client român dorește să acceseze site-ul italian al unui comerciant de îmbrăcăminte online. Chiar dacă scrie în URL-ul versiunii italiene, el este redirecționată către versiunea română. După intrarea în vigoare a regulamentului, o astfel de redirecționare va necesita consimțământul explicit al clientului și chiar dacă clientul își va da consimțământul pentru redirecționare, versiunea originală pe care a vrut să o viziteze ar trebui să rămână accesibilă în continuare.

3. Cum va impacta Regulamentul accesul la bunuri și servicii?

Regulamentul definește situații specifice în care nu există motive justificate pentru blocarea geografică sau alte forme de discriminare bazate pe naționalitate, reședință sau stabilire. În aceste situații, clienții dintr-un alt stat membru au același acces la bunuri și servicii ca și clienții locali. Aceste situații sunt:

Vânzarea produselor fără livrare

Vorbim de situația clasică atunci când un client dorește să cumpăre un bun, cum ar fi electronice, haine, articole sportive sau o carte, pe care comerciantul nu le livrează transfrontalier către statul membru al clientului.
Grație noului Regulament, astfel de clienți din alte state membre au dreptul la livrare în statul membru al comerciantului în același mod ca și clienții locali.
Exemplu: Un client român dorește să cumpere o cameră foto și să găsească cea mai bună ofertă pe un site web german. Clientul va avea dreptul să comande bunul și să îl ridice de la sediul comerciantului sau să ceară livrarea la domiciliu.

Vânzarea serviciilor furnizate electronic

Atunci când un client dorește să cumpere un serviciu furnizat electronic, cum ar fi serviciile cloud, antrepozitul de date sau găzduirea site-urilor web, de la un comerciant stabilit într-un alt stat membru. Acești clienți au dreptul să facă acest lucru în același mod ca și clienții locali.
Exemplu: Un consumator bulgar dorește să cumpere servicii de găzduire pentru site-ul său de la o companie spaniolă. Ea va avea acces la serviciu, se poate înregistra și cumpăra acest serviciu fără să plătească taxe suplimentare în comparație cu un consumator spaniol.

Furnizarea de servicii prestate într-o anumită locație fizică

Situația: atunci când un client cumpără un serviciu care este furnizat în sediul comerciantului sau într-o locație fizică în care operează comerciantul, în cazul în care spațiile sau locația respectivă se află într-un alt stat membru decât cel al clientului.
Această categorie acoperă servicii cum ar fi bilete de concert, rezervările de cazare și închirieri auto. Și în această situație, clientul are dreptul la tratament egal.
Exemplu: O familie română vizitează un parc tematic francez și dorește să profite de o reducere de familie pe prețul biletelor de intrare. Prețul redus va fi disponibil pentru familia română, la fel ca și pentru familiile franceze.
În cazurile de mai sus, blocarea geografică (geoblocare) sau alte forme de tratament diferențiat bazate pe criterii geografice sunt posibile numai în situațiile excepționale definite în regulament, adică în cazul în care o obligație legală a UE sau a unei legislații naționale obligă comerciantul să blocheze accesul la bunurile sau serviciile oferite de exemplu o interdicție de a vinde alcool către nerezidenți).

4. Cum combate Regulamentul discriminarea în ce privește plata?

Chiar dacă comercianții rămân liberi să accepte orice fel de plată doresc, regulamentul include o dispoziție specifică privind nediscriminarea în limitele mijloacelor de plată pe care le acceptă. Acesta acoperă situațiile în care tratamentul diferențiat este rezultatul cetățeniei clientului, al locului de reședință sau al locului de stabilire, locația contului de plăți, locul de stabilire al prestatorului de servicii de plată sau locul de emitere a instrumentului de plată.
Tratamentul diferențiat este interzis dacă sunt îndeplinite aceste trei condiții:

  • Plățile se efectuează prin tranzacții electronice prin transfer de credit, debit direct sau instrument de plată pe bază de card, în cadrul aceleiași mărci și categorii;
  • Cerințele de autentificare sunt îndeplinite și;
  • Plățile sunt într-o monedă acceptată de comerciant.

5. Ce se întâmplă în cazurile de discriminare neacoperite de Regulament?

Interzicerea discriminării directe sau indirecte bazate pe naționalitate este un principiu fundamental al dreptului UE. În special, în situațiile care nu intră sub incidența prezentului regulament, se poate aplica articolul 20 alineatul (2) din Directiva privind serviciile (2006/123 /CE). În conformitate cu această dispoziție, comercianții pot aplica diferențe de tratament numai pe baza naționalității sau a locului de reședință, dacă acest lucru este justificat de criterii obiective. În unele cazuri, se poate aplica și o legislație sectorială specifică (de exemplu în domeniul transportului sau al sănătății) care abordează această problemă. În plus, regulamentul nu aduce atingere normelor TFUE, inclusiv normelor privind nediscriminarea.

6. Regulamentul se aplică serviciilor non-audiovizuale protejate de drepturile de autor și serviciilor audiovizuale?

Furnizarea de servicii de conținut protejate prin drepturi de autor (care nu sunt audiovizuale) (cum ar fi cărți electronice, muzică on-line, software și jocuri video) nu intră sub incidența interdicției regulamentului de a aplica diferite condiții generale de acces din motive legate de cetățenia unui client, reședința sau sediul acestuia, inclusiv prin refuzul de a furniza astfel de servicii clienților din alte state membre în cazurile specifice enumerate la articolul 4.
Cu toate acestea, aceste servicii rămân supuse interdicției regulamentului de a bloca sau limita accesul la interfețe on-line pe bază de naționalitate, reședință sau sediul clientului. În plus, în cazul în care se efectuează prestarea transfrontalieră a acestor servicii, în pofida excluderii lor de la articolul 4 din regulament, comerciantul este împiedicat să facă discriminări în ceea ce privește mijloacele electronice de plată pe baza “naționalității” lor.
Pe de altă parte, regulamentul în ansamblu nu se aplică activităților excluse din domeniul de aplicare al directivei privind serviciile. Prin urmare, serviciile audiovizuale nu intră în domeniul de aplicare al regulamentului.
Regulamentul prevede o revizuire în termen de 2 ani de la intrarea sa în vigoare, care se va concentra pe evaluarea domeniului său de aplicare.

7. Regulamentul se aplică atât tranzacțiilor B2B, cât și B2C?

B2B = business to business (persoană juridică – persoană juridică)
B2C = business to consumer (persoană juridică – consumator)
Normele regulamentului se aplică, în principiu, atât tranzacțiilor între întreprinderi și consumatori (B2C), cât și tranzacțiilor între întreprinderi (B2B), în măsura în care acestea din urmă au loc pe baza condițiilor generale de acces (adică nu sunt  negociat individual), iar tranzacția este destinată exclusiv utilizării finale (prin urmare, fără intenția de a revinde, transforma, procesa, închiria sau subcontracta).

8. Ce dispoziții avem pentru a soluționa disputele?

Fiecare stat membru trebuie să desemneze un organism sau organisme responsabile de acordarea de asistență consumatorilor în cazul unui litigiu cu un comerciant care rezultă din aplicarea regulamentului. O astfel de asistență ar putea consta, de exemplu, în a explica drepturile consumatorilor, de a ajuta consumatorii să soluționeze un litigiu cu un comerciant cu sediul într-un alt stat membru sau de a explica consumatorilor cu cine să contacteze sau ce să facă în cazul în care organismul de asistență pentru consumatori nu poate ajuta.
Pentru România momentan, aceasta este ANPC.

9. Cum va fi pus în aplicare Regulamentul?

Statele membre trebuie să desemneze unul sau mai multe organisme responsabile cu aplicarea adecvată și eficientă a regulamentului. În ceea ce privește relațiile dintre comercianți și consumatori, o astfel de aplicare este facilitată de includerea regulamentului în anexa la Regulamentul privind cooperarea în domeniul protecției consumatorilor (2006/2004, revizuit și înlocuit cu 2017/2394). În plus, întreprinderile și consumatorii vor putea să își exercite drepturile care decurg din Regulamentul de geoblocare pe baza normelor existente la nivelul UE și la nivel național în ceea ce privește această aplicare.

10. Când intră în vigoare Regulamentul?

Regulamentul va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al UE. Se va aplica începând cu 3 decembrie 2018 (adică 9 luni de la data publicării).


Ai o dispută cu un comerciant care nu te lasă să cumperi de pe site-ul lui? Apelează la noi!

[wpforms id=”13516″]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *