garantia

Tu știi care este perioada de garanție a unui produs? Vezi aici care sunt drepturile pentru acordarea garanției.

3 minute • Alexandra Ionica • 02 martie 2018


1. Baza legală

Perioada de garanție a unui produs este reglementată de Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.

Achiziționarea produselor face parte din activitatea noastră zilnică de consumator, fiind necesar să  știm care sunt drepturile noastre și cum putem beneficia de garanția produselor.

Vânzătorul este răspunzător față de consumator pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul când au fost livrate produsele, potrivit art. 9 din Legea nr. 449/2003. Astfel, consumatorul are trei posibilități:

  1. REPARAREA PRODUSULUI;
  2. ÎNLOCUIREA PRODUSULUI;
  3. REDUCEREA CORESPUNZĂTOARE A PREȚULUI sau REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI.

2.1. Care este perioada de timp în care produsele pot fi reparate sau înlocuite?

Orice reparare sau înlocuire a produselor trebuie să respecte o perioadă de timp, care nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul, după caz, a adus la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.

2.2. Care sunt situațiile în care se aplică reducerea corespunzătoare a prețuui sau rezoluțiunea contractului?

Reducerea corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului se aplică în cazurile prevăzute la art. 13 din 9 din Legea nr. 449/2003:
a) dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului;
b) dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-o perioadă de timp rezonabilă;
c) dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie, fără inconveniente semnificative pentru consumator.
Cu toate acestea, consumatorul nu este îndreptăţit să solicite rezoluţiunea contractului, dacă lipsa conformităţii este minoră (art. 14).

3. Ce trebuie să cuprindă certificatul de garanție?

Garanţia comercială este obligatorie din punct de vedere juridic pentru ofertant, în condiţiile specificate în declaraţiile referitoare la garanţie şi în publicitatea aferentă.
Art. 20 din Legea nr. 449/2003 reglementează certificatul de garanție care este emis în baza garanției comerciale și care trebuie:

  • să cuprindă menţiuni cu privire la drepturile conferite prin lege consumatorului şi să ateste în mod clar că aceste drepturi nu sunt afectate prin garanţia oferită;
  • să precizeze elementele de identificare a produsului, termenul de garanţie, durata medie de utilizare, modalităţile de asigurare a garanţiei – întreţinere, reparare, înlocuire şi termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea şi adresa vânzătorului şi ale unităţii specializate de service;
  • redactat în termeni simpli şi uşor de înţeles.

4. După expirarea termenului de garanție se mai poate cere repararea sau înlocuirea produselor?

Da, prin excepție, după expirarea termenului, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condiţiile legii.

5. Ce se întâmplă dacă vânzătorul nu respectă drepturile consumatorului în acordarea garanției?

Încălcarea de către vânzător a acestor drepturi constituie contravenții și se sancționează astfel:

  1. Nerespectarea prevederilor referitoare la certificatul de garanție se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;
  2. Nerespectarea drepturilor comerciantului și garanției comerciale se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Vezi aici un studiu de caz cu privire la achizitiile online: obligatiile profesionistilor si drepturile consumatorilor!

Un răspuns

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *