Subventii angajatorii 500 euro

Angajatorii pot primi subventii de 500 euro daca angajeaza un somer sau absolvent

6 minute • Ana-Maria Udriste • 17 octombrie 2018


În data de 9 iulie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 577 din 9 iulie 2018 Ordonanța de Urgență nr. 60 din 5 iulie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă, care modifică cuantumul subvențiilor acordate angajatorilor dacă decid să angajeze șomeri sau absolvenți.


Ce modificări se aduc?

Subvenția se mărește de la 900 RON la 2.250 RON.

Care sunt categoriile de persoane pentru care se acordă această subvenție la angajare?

Angajatorul poate primi această subvenție dacă angajează următoarele categorii de persoane:

 • absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ
 • şomeri în vârstă de peste 45 de ani,
 • şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri de lungă durată
 • tineri NEET
 • şomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială

Pe ce perioadă trebuie angajate persoanele respective?

Contractul de muncă trebuie încheiat pe perioadă nedeterminată.


Citește aici ce elemente trebuie să conțină un contract de muncă:

Pe ce perioadă se acordă subvenția respectivă?

Subvenția este acordată pentru o perioadă de 12 luni.

Cât timp trebuie să țin persoanele respective angajate?

Angajatorii vor beneficia de subvenție dacă mențin persoanele angajate timp de minim 18 luni.

Ce condiții trebuie să îndeplinească absolvenții?

Condiții Absolvenți:
– tânărul are vărsta minimă de 16 ani și nu urmează cursurile unei alte instituții de învățământ
– a obținut diploma/certificat de studii ca urmare a finalizării oricăreia dintre formele de învățământ gimnazial, special, profesional, liceal, postliceal, superior, de stat sau particular, autorizate sau acreditate în condițiile legii
– este înregistrat la Agenția de Șomaj (obținerea statutului de șomer înregistrat)

Ce condiții trebuie să îndeplinească angajatorii?

Condiții Angajatori:
– Încheierea contractului individual de muncă pe durata nedeterminată, cu norma întreagă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână
– Menținerea raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 18 luni calendaristice
– Să nu fi avut în ultimii 2 ani raporturi de muncă cu absolvenții pentru care solicită subvenția
– Nu au obligația legală de a încadra în muncă absolvenți
– Administratorul/asociații nu au calitatea de administrator/asociați la alte societăți care au beneficiat de facilitățile prevăzute mai sus.
– Nu se regăsesc în următoarele situații: insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora.

Cum se acordă subvenția?

Subventia se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat, inclusiv pe durata concediului de odihnă.
NU se acordă subvenție pe perioadele în care contractul de muncă este suspendat, inclusiv pe durata concediului medical.
Procedura obținere subvenție la încadrare absolvenți:
– Încheierea unei convenții cu Agenția locală de ocupare a forței de muncă (găsești aici lista cu toate agențiile)
– Depunerea lunară a documentelor din care sa reiasă suma cuvenită, precum și lista nominală a persoanelor încadrate pentru care solicită subvenția
– Achitarea tuturor obligațiilor fiscale

Care e termenul?

Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite, angajatorii depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, un tabel nominal întocmit,  însoţit de copia certificată de angajator pentru conformitate cu originalul a extraselor din pontaj şi din statul de plată.
Regula: Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele până la expirarea termenului prevăzut anterior sau le completează cu încălcarea prevederilor legale ori cu date eronate, măsurile de stimulare nu se acordă.
Excepția: măsurile de stimulare se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute anterior sunt corectate şi depuse până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care solicită acordarea acestor măsuri de stimulare.

Cum pot depune documentele?

 • personal, la Agenția competentă pentru ocuparea forței de muncă
 • prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire
 • la distanță, prin semnătură electronică

Cum vin subvențiile?

Dacă toate documentele sunt în regulă, banii vor fi virați în contul angajatorului.

Ce se întâmplă dacă încetează contractul de muncă înainte de termenul de 18 luni?

Ca regulă, dacă survine încetarea contractului individual de muncă anterior împlinirii termenului de 18 luni, Angajatorul este obligat să restituie în totalitate subvențiile încasate pentru fiecare absolvent, la care se adaugă dobânda de referință BNR.
Dar nu în toate cazurile. Subvenția se restituie în cazul în care contractul de muncă încetează, anterior împlinirii termenului de 18 luni, în următoarele situații:

 • atunci când părțile sunt de acord cu încetarea;
 • când se constată nulitatea absolută a contractului de muncă;
 • când persoana concediată nelegal sau pe motive neîntemeiate este reintegrată pe locul de muncă;
 • când salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat;
 • când salariatul este concediat pentru motive care nu ţin de persoana lui.

Prin urmare, dacă: (a) salariatul îți dă demisia sau (b) contractul de muncă încetează din alte situații (cum ar fi o abatere disciplinară), subvenția nu se restituie (vezi aici cum poate înceta un contract de muncă).

Ce se întâmplă după cele 18 luni?

Dacă Angajatorul menține raporturile de muncă și dupa termenul de 18 luni, beneficiază pe o perioadă de 2 ani de un ajutor financiar egal cu valoarea contribuției asigurătorii pentru muncă (2.25% actual) datorată pentru aceste persoane.


Materialul a fost realizat în colaborare cu Ștefan Dumitrescu, expert contabil judiciar și poate fi contactat la contabil@expertfisc.ro sau la numărul de telefon 0743131361.


[wpforms id=”13516″ title=”true”]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *