csm cautiunea judiciara 65e074b4c1 e1506614912332

Cauțiunea judiciară

4 minute • Laura Diaconescu • 27 septembrie 2017


Cauțiunea judiciară reprezintă suma de bani ce trebuie depusă de una din părțile procesului, cu titlul de garanție, pentru a acoperi eventualele pagube ce ar rezulta din luarea unor măsuri, la cererea sa, împotriva celeilalte părți.

Suma datorată de parte cu acest titlu se stabilește de către instanță în condițiile legii și se depune la Trezoreria Statului, la CEC Bank- S.A sau la orice altă instituție de credit care efectuează astfel de operațiuni.
Se depune pe numele părții respective, la dispoziția instanței sau, după caz, a executorului judecătoresc.
Cauțiunea nu va reprezenta mai mult de 20% din valoarea obiectului cererii, iar în cazul cererilor al căror obiect nu este evaluabil în bani, nu va putea depăși suma de 10.000 de lei, dacă legea nu prevede altfel.

♦ Depunerea în numerar sau în instrumente financiare

De regulă, cauțiunea se depune în numerar.
La cererea debitorului cauțiunii și dacă partea în favoarea căreia se depune declară în mod expres că este de acord, cauțiunea va putea consta și în instrumente financiare care pot servi ca instrumente de plată.
Sub rezerva acceptării exprese de către beneficiar, se poate oferi cauțiune și un drept de ipotecă imobiliară sau mobiliară ori o creanță ipotecară, dacă valoarea acesteia este cel puțin egală cu valoarea cauțiunii stabilite în instanță, în condițiile legii.

♦ Aducerea unui garant

Conform art. 1059 Noul Cod de Procedură civilă:

La cererea debitorului cauțiunii, instanța poate încuviința, cu acordul expres al beneficiarului cauțiunii, ca în locul bunurilor arătate la art. 1056-1058, să fie adus un garant.

Instanța va stabili, cu citarea părților, un termen la care garantul să fie înfățișat. Dacă garantul este încuviințat de instanță, el va da în fața acesteia ori prin înscris autentic, depus la dosarul cauzei, o declarație că este de acord să garanteze până la nivelul sumei stabilite de instanță.

♦ Indisponibilizarea cauțiunii

Când cauțiunea a fost depusă în numerar sau în instrumente financiare, ea nu poate fi urmărită de creditorii depunătorului decât în măsura în care urmează a-i fi restituită acestuia. De asemenea, cauțiunea nu va putea fi urmărită nici de creditorii depozitarului.

 ♦ Procedura de stabilire a cauțiunii

Instanța va cita părțile în termen scurt, în camera de consiliu, și va stabili de urgență cauțiunea.
Când există urgență, instanța va putea stabili cauțiunea și fără citarea părților. În acest caz, cauțiunea se va depune numai în numerar, într-un termen stabilit de instanță.
Debitorului cauțiunii îi va fi comunicată încheierea prin care cauțiunea a fost stabilită, de la data acestei comunicări începând a curge termenul pentru plata cauțiunii.

♦ Înlocuirea cauțiunii în numerar

Cel care a depus cauțiunea în numerar va putea cere ulterior ca suma în numerar să fie înlocuită cu alte bunuri ori prin aducerea unui garant.

♦ Restituirea cauțiunii

Cauțiunea depusă se va restitui, la cerere, după soluționarea prin hotărâre definitivă a procesului în legătură cu care s-a stabilit cauțiunea, respectiv după încetarea efectelor măsurii pentru care aceasta s-a depus.
Cauțiunea se restituie celui care a depus-o în măsura în care asupra acesteia cel îndreptățit nu a formulat cerere pentru plata despăgubirii cuvenite până la împlinirea unui termen de 30 de zile de la data rămânerii definitve  a hotărârii sau, după caz, de la data încetării efectelor măsurii.
Instanța se pronunță asupra cererii de restituire a cauțiunii cu citarea părților, printr-o încheiere supusă numai recursului la instanța ierarhic superioară.Recursul este suspensiv de executare.
Dacă cererea pentru care s-a depus cauțiunea a fost respinsă, instanța va dispune din oficiu și restituirea cauțiunii.

Daca ai de recuperat niste sume de bani de la partenerii comerciali, vezi si procedura somatiei si a ordonantei de plata si procedura cererii cu valoare redusa.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *