pexels lumn 167686 scaled 1

Ce poți face când un client nu plătește?

10 minute • Raluca-Maria Vasiliu • 25 octombrie 2020


Notificări și agenții de colectare a creanțelor – doar câteva locuri din care poți începe atunci când un client cu plătește

Când închei afaceri cu un client, te aștepți să fii plătit pentru munca, produsul sau serviciul oferit de tine. Dar ce se întâmplă când aceste plăți întârzie sau nu vin deloc? E o întrebare care apare frecvent. Am căutat răspunsuri pragmatice la această întrebare și iată ce am descoperit – câțiva pași care te vor ajuta să faci față și să previi situațiile în care un client nu plătește.

1. Documentează-te înainte despre clientul cu care vei semna

Dacă este prima dată când lucrezi cu acest client, fă-ți timp și cercetează-l. Google it! Întreabă-ți cunoștințele dacă posedă informații despre el, află dacă are recenzii scăzute sau dacă au mai fost și alții care s-au plâns de colaborarea cu el.

Multe situații de neplată a muncii pot fi prevenite sau radical minimizate printr-o documentare în avans a potențialului viitor client. Datorită tuturor informațiilor disponibile pe internet, în special a dosarelor instanțelor judecătorești, dar și a altor platforme, poți evalua singur riscul la care te expui când contractezi cu un client nou.

E bine să consulți platforme precum termene.ro sau Confidas, unde poți înregistra chiar și facturile restanțe: așa știi cu cine ai de-a face de la bun început. Aici vei exact ce dosare are clientul respectiv pe rol, care este cifra de afaceri, dacă are restanță de plată către stat și cam toate lucrurile de care ai nevoie.

2.  Trimite o notificare către acel client care nu plătește

Dacă a intervenit scadența termenului de plată, iar debitorul nu a plătit, poți să îi trimiți o notificare scrisă, folosind mijloace care asigură dovada comunicării, prin care să îi soliciți executarea obligației. Nu uita să-i oferi un termen de executare pe care îl consideri rezonabil, ținând seama de natura obligației și de împrejurări.

Forma scrisă a notificării este foarte importantă! O discuție telefonică sau una față în față nu va produce niciun efect juridic, chiar dacă va fi dovedită. 

Odată comunicată notificarea în formă scrisă, îți poți suspenda executarea propriei obligații și cere daune-interese pentru prejudiciul care ți-a fost cauzat de neplată. Vei avea dreptul la daune moratorii, calculate de la scadență până la momentul plății, care ți se cuvin pentru simplul fapt că nu ți-ai primit plata în bani la scadență. Nu va trebui să dovedești niciun prejudiciu, iar cuantumul daunelor se va calcula aplicând rata dobânzii convenționale, convenite prin contract sau, dacă nu ați inserat o astfel de clauză, rata dobânzii legale penalizatoare.

Rata se va aplica la suma de bani neplătită, spre exemplu – daca ar fi trebuit să primești 300 de lei pentru serviciul oferit de tine, clientul nu a plătit nimic, iar rata dobânzii este de 0,5% pe zi de întârziere, atunci se va calcula 0,5% din 300 de lei, adică 15 lei pe zi de întârziere. Dar dacă clientul a achitat 150 de lei și a mai rămas doar 150 de lei rest de plată, atunci rata de 0,5% se va calcula din 150 de lei, adică 7,5 lei pe zi de întârziere.

3. Treci la executarea silită a obligației

Dacă termenul oferit de tine prin notificare s-a împlinit, iar clientul tot nu plătește, poți cere executarea silită a obligației printr-o cerere adresată executorului judecătoresc competent, anexând titlul executoriu în original sau în copie legalizată, după caz, şi dovada achitării taxei de timbru.

De îndată ce primeşte cererea de executare, executorul judecătoresc, prin încheiere, va dispune înregistrarea acesteia şi deschiderea dosarului de executare. În termen de maximum 3 zile de la înregistrarea cererii, executorul judecătoresc va solicita încuviinţarea executării de către instanţa de executare. Cererea de încuviinţare a executării silite se soluţionează în termen de maximum 7 zile de la înregistrarea acesteia la instanţă, prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părţilor. 

Dacă cererea de executare va fi încuviințată, debitorul va fi somat să-și îndeplinească obligația de îndată sau în termenul acordat de lege, cu arătarea faptului că, în caz contrar, se va proceda la continuarea executării silite.

Problema este că doar o mică parte din contracte sunt singurele titlu executoriu, fără să mai fie necesar să te duci să te judeci in instanță.. Uite, spre exemplu, de aceea e bine să înregistrezi contractele de închiriere la ANAF: chiar dacă nu trebuie să o faci legal, dacă le înregistrezi ai un titlu executoriu, iar dacă chiriașul nu-ți plătește, poți să-l execuți direct.

4. Angajează o agenție de colectare a creanțelor să facă treaba grea în locul tău sau cesionează creanța către aceasta

Faptul că un client nu plătește, deși este problema ta, nu înseamnă că trebuie să te ocupi tu de asta. Dacă desfășori o activitate care nu îți permite să te ocupi personal de problemele de acest gen, iar situațiile de neplată cu care te confrunți sunt numeroase, ai opțiunea de a alege să angajezi o agenție de colectare a creanțelor sau să-i cesionezi creanțele și să scapi definitiv de probleme.

4.1. Angajarea agenției

Tarifele aplicate de agențiile de colectare a creanțelor diferă în funcție de diverși factori, precum vechimea creanței, mărimea sumei de colectat și a portofoliului oferit de tine, complexitatea cazurilor și bineînțeles, experiența și gradul de succes înregistrate de agenție. La momentul colectării creanței, agenția va transfera către tine suma recuperată, reținând doar comisionul.

Este important să știi că:

  • dacă oferi un portofoliu bogat de creanțe, puterea ta de negociere a comisionului este mai mare;
  • există foarte multe agenții de colectare a creanțelor pe piață, iar acest fapt îți poate crește șansele de a obține un comision cât mai mic.

De asemenea, poți angaja un avocat să se ocupe de toate aceste demersuri pentru tine, în locul unei agenții, iar șansele tale să recuperezi banii de la un client care nu plătește cresc.

4.2. Cesionarea creanței

A doua variantă ar fi să cesionezi creanța către agenția de colectare. Cesiunea de creanță seamănă cu un contract de vânzare prin aceea că în schimbul unei sume de bani convenite de către părți “vânzătorul” (creditorul cedent) transmite “cumpărătorului” (cesionar) creanța împotriva terțului (debitorul rău-platnic). Dacă alegi să cesionezi creanța, agenția o va achiziționa la un preț mai mic decât valoarea nominală a creanței și va păstra toate sumele recuperate, în calitate de nou creditor. 

Spre deosebire de prima variantă, la aplicarea mecanismului de cesiune de creanță îți vei pierde toate drepturile asupra creanței, deoarece vor fi transferate toate drepturile pe care le ai în legătură cu creanța respectivă (de exemplu dreptul la dobânzi) și deopotrivă drepturile de garanţie şi toate celelalte accesorii ale creanţei cedate.

Această variantă de lucru are avantajele sale, printre care acelea că te va scuti de alte costuri suplimentare, de timp pierdut în așteptarea colectării sumelor și îți va oferi siguranța recuperării unei părți din creanță.

5. Fă demersuri pentru introducerea unei cereri de ordonanță de plată

Procedura ordonanței de plată este aplicabilă doar pentru valorificarea creanțelor ce constau în obligații de plată a unor sume de bani. 

Ca să recuperezi banii de la un client care nu plătește, creanța trebuie să fie:

  • certă – existența ei rezultă dintr-un înscris constatator;
  • lichidă – obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conține elementele care permit stabilirea lui;
  • exigibilă – obligația debitorului este ajunsă la scadentă sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plată;
  • să izvorască dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate între un profesionist şi o autoritate contractantă, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însușit de părți prin semnătură ori în alt mod admis de lege.

Atenție! Înscrisul care constată creanța nu trebuie să fie titlu executoriu potrivit legii (de exemplu hotărâri definitive, încheieri și procesele verbale întocmite de executori judecătorești, înscrisuri autentice, titluri de credit etc.), întrucât cererea va fi respinsă ca lipsită de interes.

De asemenea, o altă condiție importantă de admisibilitate este somarea prealabilă a debitorului, anterior introducerii cererii de ordonanță de plată, prin intermediul executorului judecătoresc sau prin scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire. I se va pune în vedere debitorului să plătească în termen de 15 zile de la primirea somației. Dacă debitorul nu plătește, vei putea introduce cererea de ordonanță de plată la instanța competentă. 

Anterior introducerii cererii în instanță trebuie să achiți o taxă de timbru în valoare de 200 de lei și să atașezi dovada plății.

Avantajul ordonanței de plată este că reprezintă titlu executoriu, chiar dacă este atacată cu cerere în anulare, și are autoritate de lucru judecat provizorie până la soluționarea cererii în anulare. Cu alte cuvinte, poți apela imediat la un executor judecătoresc.

6. Orientează-te către o cerere de valoare redusă

Aceasta este o procedură specială, alternativă la procedura de drept comun, și se aplică atunci când valoarea cererii, fără a lua în considerare dobânzile, cheltuielile de judecată și alte venituri accesorii, nu depășește suma de 10.000 lei la data sesizării instanței. 

Așadar, dacă ai de recuperat de la client o sumă de până la 10.000 lei, fără a lua în considerare daunele interese și alte sume pe care vrei să le soliciți, procedura specială a cererii de valoare redusă s-ar putea să fie cea mai bună opțiune.

Și de această dată trebuie achitată o taxă de timbru în valoare de:

  • 50 de lei, dacă valoarea cererii nu depășește 2.000 lei sau valoarea în euro nu depășește echivalentul sumei de 2.000 lei,
  • 200 de lei, pentru cererile a căror valoare depășește 2.000 lei sau a căror valoare în euro depășește echivalentul sumei de 2.000 lei.

Printre avantajele acestei proceduri se numără simplitatea (utilizarea de formulare tipizate, procedură preponderent scrisă, cu înfățișarea părților doar în mod excepțional), celeritatea, taxe de timbru mai mici decât în procedura de drept comun, hotărâri executorii de drept de la prima instanță (odată obținută hotărârea, poți demara procedura de executare silită).

Așadar, ai foarte multe opțiuni dintre care poți alege. 


Apelează cu încredere la serviciile avocatoo.ro și te ajutăm să recuperezi creanțele de la clienții tăi care nu te-au plătit.

2 răspunsuri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *