somaj tehnic noi masuri scaled 1

COVID-19: ultimele modificări privind șomajul tehnic și alte beneficii acordate

15 minute • Ana-Maria Udriste • 27 martie 2020


Update 14 05 2020: potrivit declarațiilor de presă ale vicepremierului Raluca Turcan, șomajul tehnic urmează să fie suportat de stat până la finalul acestei luni. Există posibilitatea ca el să fie prelungit pentru acele domenii de activitate unde se mențin restricții, despre care am scris aici. Pentru a se aplica, ordonanța de urgență adoptată azi de Guvern trebuie să fie publicată în Monitorul Oficial.

Vezi aici toate condițiile necesare pentru obținerea facilităților de la stat.

În data de 26 martie 2020, Guvernul în ședință a adoptat mai multe măsuri care modifică substanțial cadrul legal existent cu privire la situația COVID-19.

Articolele avocatoo.ro în contextul COVID-19 au fost citite de peste 500.000 de persoane:

Se elimină limita de 75% a numărului de angajați pentru care firmele afectate pot cere indemnizația

De indemnizația în cuantum de 75% din salariul mediu brut pe țară privind șomajul tehnic beneficiază salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19, pe perioada stării de urgenţă decretate, conform unei declarații pe propria răspundere. 

Anterior, aceștia puteau beneficia doar pentru 75% din numărul lor total de angajați. 

Spre exemplu, dacă o firmă avea 10 angajați și își întrerupea/reducerea temporar activitatea total/parțial, ar fi primit de la stat indemnizația doar pentru 8 angajați. Acum va primi pentru toți 10.

Nu este necesară scăderea cifrei de afaceri cu 25%

Angajatorii care se află în situația încetării/suspendării totale/parțiale a activității și care trimit angajații în șomaj tehnic, fără ca această măsură să fie ca urmare a unei decizii directe a autorităților (spre exemplu, industria hotelieră), nu mai trebuie să demonstreze că le-a scăzut cifra de afaceri cu 25%.

Află: cum să obții certificatul privind situația de urgență

Angajatorii pot suplimenta indemnizația până la 75% din salariul avut de angajat, dar nu sunt obligați

Potrivit art. 53 alin. (1) din Codul Muncii, angajatorii sunt obligați să ofere, în cazul șomajului tehnic, o indemnizația angajatului egala cu 75% din salariul brut aferent locului de muncă ocupat.

Cu toate acestea, așa cum precizam, indemnizația suportată de stat este de 75% din salariul mediu brut pe țară, respectiv plafonată la 4.072 lei, iar în cazul în care angajatul ar fi trebuit, prin aplicarea procentului de 75% din Codul Muncii, să primească mai mult, angajatorul era obligat să suporte această diferență.

Modificarea din ordonanță, precizează că: ”În situația în care, bugetul angajatorului destinat plății cheltuielilor de personal permite, indemnizația prevăzută la alin.(1) poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferența de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în condițiile art. 53 din Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

Asta înseamnă că angajatorul nu mai este obligat să reîntregească indemnizația oferită salariatului, ci doar dacă dorește. 

Contribuțiile sociale datorate pentru indemnizația de șomaj tehnic se calculează la salariul minim brut pe economie

Anterior acestei modificări, cuantumul se calcula la suma efectiv primită ca indemnizație, plafonată la un maxim de 4.072 lei de către stat, la care s-ar fi adăugat diferența suportată de angajator.

Acum, aceste contribuții se vor calcula la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, exclusiv pentru perioada stării de urgență.

Perioada de șomaj tehnic reprezintă stagiu de cotizare

Perioada pentru care salariaţii ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate şi angajatorii acestor salariaţi nu datorează contribuția asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuţiei în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

Atenție! Toate declarațiile și documentele furnizate de operatorii economici vor putea face obiectului unui control al ANAF-ului sau ITM-ului. Citește ghidul nostru despre ce să faci când ai un control de la ITM.

Angajatorii au noi obligații

Angajatorii își asumă răspunderea pentru cele declarate, iar plata se va face în contul bancar al acestora. 

Plata se va face în termen de 15 zile de la depunerea documentelor, iar nu în 30 de zile.

Plata către salariați se va face în maxim 3 zile lucrătoare de la momentul primirii banii de către angajator.

Noi categorii de persoane primesc ajutoare

Profesioniștii definiți conform Codului Civil (persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale etc.), precum și persoanele care au încheiat o convenție individuală de muncă primesc o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut, respectiv 4.072 lei.

Condiția este să depună o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că au întrerupt activitatea total sau parțial.

Și sportivii beneficiază de indemnizație.

Persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe și se află în imposibilitatea de a-și desfășura activitatea în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență, beneficiază din bugetul general consolidat prin Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială/ Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut, respectiv 4.072 lei, în baza documentelor solicitate de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

Indemnizația pentru aceste categorii este supusă impozitării normale.

Unde și cum se depun documentele și cine face plata pentru aceste categorii?

Persoanele din categoriile de mai sus vor primi indemnizația de la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin structurile sale teritoriale, în conturile bancare ale acestora.

Aceste persoane trebuie să depună:

 • o cerere 
 • copia actului de identitate și 
 • o declarație pe propria răspundere.

Documentele vor fi transmise electronic, prin e-mail.

Modelul cererii și al declarației pe propria răspundere se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministerelor de resort, după caz.

Cererile și documentele se trimit pâna lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară, iar plata se va face în termen de cel mult 10 zile.

Cursurile de formare profesională se vor putea face și online, iar cursanții vor fi testați ulterior

Pregătirea teoretică a programelor de formare profesională în condițiile Ordonanța Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu excepția programelor de nivel de calificare 1, se poate desfășura și în sistem online, cu notificarea comisiei de autorizare, însoțită de dovada accesului la internet și a deținerii de mijloace electronice, pentru fiecare cursant în parte. 

Notificarea comisiei de autorizare se face prin poșta electronică. 

Trebuie transmise și următoarele documente, după caz:

 1. Contracte de închiriere sau de punere la dispoziție de mijloace electronice, încheiate de către furnizorul de formare autorizat cu terți și procesul verbal de predare a acestora către fiecare cursant în parte.
 2. Declarație pe propria răspundere a fiecărui cursant că are acces la internet și mijloacele electronice necesare  parcurgerii pregătirii teoretice, semnată și datată.

La încetarea stării de urgență furnizorul de formare autorizat este obligat să testeze cursanții în vederea verificării însușirii noțiunilor de teorie parcurse în sistem online.

Autoritățile locale primesc undă verde pentru implementarea măsurilor necesare

Autoritățile administrației publice locale implementează următoarele măsuri:

 1. contractează specialiști și încheie contracte de voluntariat pentru acordarea serviciilor de asistență socială, consiliere psihologică, consiliere juridică, etc. acordate prin telefon sau prin alte mijloace electronice;
 2. identifică spații pentru izolarea persoanelor fără adăpost, în situația în care în adăposturile existente nu pot fi implementate regulile de prevenire a infecției cu Covid 19, în special cele referitoare la păstrarea distanței sociale minime prevăzute;
 3. identifică voluntari pentru implementarea serviciilor de sprijin acordarea persoanelor izolate la domiciliu, sau celor care au restricții de deplasare.

Aceste activități se finanțează din surse de la bugetul local, prin cofinanțare cu bugetul județului sau de la bugetul de stat.

Se pune stop temporar la procedurile de executare silită

Pe perioada instituirii stării de urgență se suspendă sau nu încep procedurile de recuperare a debitelor și de executare silită, pentru toate drepturile de asigurări asistență socială.

Acestea vor înceta în termen de 60 zile după încetarea stării de urgență.

De asemenea, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare și, fiscale care se aplică asupra drepturilor lunare plătite prin casele teritoriale de pensii. Și acestea vor înceta în termen de 60 zile după încetarea stării de urgență.

Părinții care au copii la creșă vor putea sta acasă cu aceștia

Creșele (unitățile de educație antepreșcolară) sunt asimilate unităților de învățământ, activitatea acestora fiind suspendată pe perioada instituirii stării de urgență.

Părinții beneficiază de aceleași drepturi în temeiul Legii 19/2020, respectiv 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Citește mai multe: Covid-19: Drepturile şi obligaţiile părinţilor care stau acasă cu copiii 

Descarcă gratis modelul de cerere si declaratie

  Nu spamam. Te poti dezabona oricand.

  Prin descarcarea materialului, esti de acord cu activitatile noaste de marketing si trimitere de newsletter.

  Powered By ConvertKit

  3 răspunsuri

  Lasă un răspuns

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *