person resting their hand on table 2058147

Cum să obții certificatul de situație de urgenţă

10 minute • Adina-Georgiana Cocuț • 19 martie 2020


Update 20 05 2020: potrivit Ordinului nr. 1730/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, certificatul de urgență poate fi cerut până la 15 iunie 2020, iar veniturile sau încasările se vor raporta la perioada martie, aprilie sau mai 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020.

Update 14 05 2020: potrivit declarațiilor de presă ale vicepremierului Raluca Turcan, certificatele de urgență se vor putea emite până pe data de 15 iunie 2020, companiilor care le solicită. Pentru a se aplica aceste prevederi, ordonanța de urgență adoptată azi de Guvern trebuie să fie publicată în Monitorul Oficial.

Update 05 aprilie 2020: s-a dat drumul live la platforma prevenire.gov.ro pentru eliberarea certificatelor pentru situații de urgență și avem mai jos lista actualizată a documentelor și informațiilor necesare.

Update 25 martie 2020: în Monitorul Oficial nr. 248/25.03.2020 a fost publicat mult așteptatul Ordin 791/2020 de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru eliberarea certificatelor de urgență.

Atenție! Încă nu avem codurile CAEN ale firmelor care intră aici, așadar așteptăm cu interes Hotărârea de Guvern, iar aplicația pentru obținerea certificatelor va fi valabilă în 5 zile pe prevenire.gov.ro.

Cine le poate solicita?

Solicitantul este un operator economic care a fost afectat de pandemia COVID-19 prin măsurile dispuse de autorități, așa cum este arătat în OUG nr. 29/2020 și OUG nr. 30/2020.

Pentru că acolo nu avem o definiție exactă, mergem la definiția generală a operatorului economic, pe care o regăsim în Legea nr. 296/2004, respectiv:

persoana fizică sau juridică, autorizată, care în cadrul activității sale profesionale fabrică, importă, depozitează, transportă sau comercializează produse ori părți din acestea sau prestează servicii;

Certificatul pentru situații de urgență poate fi solicitat de SRL-uri, SA-uri, PFA-uri, ONG-uri, II, IF etc.

Ce tipuri de certificate se emit?

Certificate albastre

Pentru cei care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate.

Certificate galbene

Pentru cei care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor sau veniturilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

La ce le utilizăm?

Pentru obținerea de facilități/măsuri de sprijin ori în relațiile comerciale, cum ar fi scutirea de la plata impozitelor, amânarea plății chiriei etc.

Cui le putem arăta?

Persoanelor fizice sau juridice cu care avem relații comerciale, indiferent că sunt instituții publice sau private.

Unde se depune?

Pe platforma prevenire.gov.ro.

Cum se depune?

De către solicitant, electronic, prin intermediul unei semnături electronice.

Dacă solicitantul nu are o semnătură electronică, va putea împuternici pe cineva în acest sens, care să urce documentele în numele lui pe platformă, cum ar fi avocatoo.ro.

În această perioadă, majoritatea antreprenorilor şi companiilor se confruntă cu probleme economice, pe fondul pandemiei de coronavirus. Decretul Președintelui României privind starea de urgență, semnat pe 16 martie 2020, prevede în art. 12, că Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19, certificate de situație de urgență în baza documentelor justificative.

Ce scop au aceste certificate aflăm din Hotărârea de Guvern adoptată pe 18 martie 2020, care va apărea în Monitorul Oficial.

Ce documente și informații trebuie să ai la îndemână?

De când s-a tot vorbit de acest certificat, credem personal că procedurile s-au schimbat de cel puțin 7 ori și mai urmează.

Însă la momentul scrierii acestui articol, respectiv 06 aprilie 2020, următoarele informații sunt necesare:

 • datele de identificare ale organizației;
 • datele de identificare ale reprezentantului legal și, dacă depune altcineva cu semnătură electronică, datele împuternicitului;
 • codurile CAEN afectate;
 • veniturile și încasările pentru perioada ianuarie – martie 2020;
 • numărul de angajați la 31.12.2019.

De ce ai nevoie de acest certificat?

Update 21 martie 2020: ca urmare a publicării în Monitorul Oficial a Ordonanței de Urgență nr. 29/2020, întreprinderile mici și mijlocii, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

În contractele în derulare, altele decât cele prevăzute mai sus, încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii, poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.

Dacă afacerea ta a fost profund afectată de pandemia coronavirus, ai nevoie de acest certificat pentru a obține un certificat de forță majoră, ca să poți suspenda executarea contractelor, să nu mai plătești furnizorii, chiria și să câștigi timp.

Astfel, pe baza certificatului de situaţie de urgenţă, prescurtat CSU, se doreşte a se acorda sprijin guvernamental operatorilor economici care înregistrează o scădere a încasărilor cu un procent de minimum 40%, pe fondul crizei de coronavirus. Hotărârea de Guvern vine să reglementeze condiţiile şi procedura prin care va putea fi eliberat.

Ce condiţii trebuie să îndeplinești pentru a lua certificatul?

În primul rând, conform art. 4 din Hotărâre, e bine de ştiut că sunt vizate doar anumite firme, care au activitate principală în următoarele sectoare:

 • transportul;
 • turismul;
 • horeca (hotel / restaurant / cafenea);
 • organizări de evenimente;
 • publicitate;
 • învățământ privat și activități adiacente;
 • industria confecțiilor, încălțămintei și pielăriei;
 • servicii destinate populației.

Încă nu au fost publicate exact codurile CAEN aferent acestor domenii, ceea ce ne duce cu gândul că vor fi încadrate toate care au această activitate în fapt, fără a fi condiționate de un cod CAEN anume.

Mai apoi, va trebui să depui o cerere online, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, prin care trebuie să completezi:

 • datele de identificare ale societății;
 • datele de contact;
 • motivul solicitării certificatului pentru situații de urgență;
 • justificarea nevoii acestuia;
 • date referitoare la situaţiile financiare.
 • numărul de angajați;
 • veniturile și încasările pentru lunile ianuarie – martie 2020.

Deși trebuia să fie gata de la finalul lunii martie, abia din 05 aprilie 2020 platforma a început să fie funcțională.

De asemenea, pentru a dovedi necesitatea eliberării certificatului, va trebui să încarci câteva documente și informații justificative:

 1. Certificatul Unic de Înregistrare al societății;
 2. CI Administrator/ Administratori/ Reprezentant Legal;
 3. balanță contabilă certificată, pe luna în care s-a observat o scădere a încasărilor cu minimum 40% față de perioada similară a anului precedent solicitării, împreună cu balanța contabilă la care face referire în raportare;
 4. o declarație pe propria răspundere, prin care îți asumi pe deplin cele declarate și depuse,  existentă pe site;
 5. certificatul constatator eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Îți obținem noi certificatul pentru situație de urgență, 100% online, cu toate informațiile necesare.

Toate documentele încărcate în aplicația electronică, vor fi semnate electronic de către reprezentantul legal al operatorului electronic sau de către împuternicitul acestuia, caz în care se va încărca în aplicație și împuternicirea.

Update 06.04.2020: s-a eliminat complet orice fel de alt document justificativ. Emiterea certificatelor pentru situatie de urgenta se face în mod automat, in baza declaratiei si a unor informatii pe care le urci in platforma.

Totuşi, în art. 2 alin. (4) se prevede şi o excepţie: dacă din documente nu reiese o scădere a cifrei de afaceri cu minimum 40%, însă te afli în dificultate din cauza situaţiei de urgenţă, vei furniza suplimentar alte documente justificative.

Nu se precizează în mod exact care sunt aceste alte documente justificative, astfel încât poți încărca orice document consideri că ar fi util ca să demonstreze acest lucru.

Această prevedere este destul de ambiguă în ceea ce priveşte situaţiile de dificultate ale operatorilor economici care s-ar încadra aici. Ceea ce ştim sigur constă în faptul că trebuie să provină de la starea de urgenţă decretată în România.

De exemplu, să spunem că directorul unui restaurant înregistrează o scădere a cifrei de afacerii cu 30% pe luna martie a acestui an, faţă de anul precedent. Acesta nu se încadrează în procentul prevăzut pentru eliberarea certificatului. Totuşi, starea de urgenţă a impus închiderea temporară a tuturor restaurantelor. Dacă dovedeşte, prin documente, că asta i-a cauzat imposibilitatea de a-şi plăti furnizorii şi angajaţii (adică o situaţie dificilă), atunci mai are o şansă.

Cine verifică cererile şi acordă certificatele de situaţie de urgenţă?

Se va face doar o analiză formală a documentelor. Adică se va vedea dacă ele există și îndeplinesc cerințele, fără a analiza cineva pe fondul problemei.

Update 06.04.2020: certificatele privind situația de urgență se eliberează în mod automat, la finalul completării cererii online.

Pentru verificarea fiecărei cereri, la nivelul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri se vor constitui Comisii de Analiză. Ele au rolul de a face aceste analize formale, care vor stabili dacă au fost trimise toate documentele şi dacă acestea relevă că sunt îndeplinite toate condiţiile. Certificatele de situaţie de urgenţă, în cazurile admise de comisii, trebuie să fie trimise prin email, în maximum 5 zile lucrătoare.

În cazul de excepţie de care vorbeam anterior, analizarea cererii se face diferit. Astfel că, se vor verifica documentele furnizate a doua oară şi se va stabili dacă există într-adevăr situaţia de urgenţă. În acest caz, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare, solicitantul va primi răspuns privind acordarea certificatului dorit.

IMPORTANT: certificatul va fi acordat doar pe durata instituirii stării de urgenţă! Valabilitatea lui însă cuprinde toată durata anului acordării.

Cum va putea fi folosit şi ce beneficii aduce

Conform art. 5 din Hotărârea de Guvern, ştim că operatorii economici au la dispoziție certificatul de situaţie de urgenţă în două cazuri:

 1. în relații financiare sau fiscale – poate fi folosit în cadrul instituţiile financiar-bancare şi de leasing sau în oricare alte instituţii publice, precum și pentru a dobândi facilităţi fiscale oferite de instituţiile publice centrale sau locale;
 2. în relații contractuale – poate fi folosit cu operatorii sau cu terții, când atestă că activitatea i-a fost afectată în contextul pandemiei cu Covid-19, sau în renegocierea anumitor contracte.

Atenție! Acesta nu este un certificat de forță majoră!

Poza de Oleg Magni pe Pexels.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *