pexels cottonbro 3171200

Pensia de urmaș

7 minute • Cojocariu Denisa-Gabriela • 14 ianuarie 2021


Ce este pensia de urmaș?

Pensia de urmaș reprezintă una din categoriile de pensie prevăzută de art 46, alin (1)  din legea 127/2019 privind sistemul public de pensii. Pe lângă aceasta, sunt reglementate și următoarele: pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată și pensia de invaliditate.  O noutate pe care o stabilește art. 46, alin 2 din lege este că o persoana nu poate cumula pensiile. Cu alte cuvinte, o persoană poate primi doar o categorie de pensie dintre cele reglementate de art. 46, alin (1) din legea 127/2019. 

În lipsa unei definiții clare, putem însă considera că pensia de urmaș reprezintă o sumă de bani acordată din bugetul asigurărilor sociale urmașilor persoanei decedate, în cazul în care respectiva persoană a primit pensie anterior decesului sau îndeplinea condițiile legale de a primi una. Și art. 75 din lege exprimă aceeași idee, deoarece prevede că “Pensia de urmaș se cuvine copiilor și soțului supraviețuitor, dacă susținătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii.”

Care sunt condițiile pentru acordare?

Textul legal prevede că doar copiii decedatului și soțul supraviețuitor primesc pensia de urmaș. Prin urmare, copiii vor beneficia de pensia de urmaș dacă:

 1. au vârsta de până în 16 ani;
 2. dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ, până la terminarea acestora, însă fără a depăși vârsta de 26 de ani;
 3. pe toată durata invalidității de orice grad, în cazul în care s-a ivit pe perioada în care se aflau într-una din ipotezele de mai sus. 

În ceea ce îl privește pe soțul supraviețuitor, dispozițiile legii prevăd mai multe ipoteze. Astfel, soțul supraviețuitor are dreptul la pensia de urmaș dacă:

 1. durata căsniciei a fost mai mare de 15 ani, pe tot timpul vieții până la împlinirea vârstei standard de pensionare (65 de ani pentru bărbați, 63 de ani pentru femei)
 2. durata căsniciei a fost mai mică de 15 ani, dar cel puțin 10 ani, cuantumul pensiei se va micșora cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6% pentru fiecare an de căsnicie în minus;
 3. durata căsniciei a fost de cel puțin 1 an, pe perioada în care este invalid de grad I sau II, indiferent de vârstă;
 4. indiferent de durata căsniciei și de vârstă, dacă decesul soțului susținător s-a produs ca urmare a unei boli profesionale sau a unui accident de muncă şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie ori dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut.

În cazul în care nu se încadrează în nici una din ipotezele de mai sus, soțul supraviețuitor va primi pensie de urmaș pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut (salariul mediu brut, începând cu ianuarie 2020, este de 2230 lei, prin urmare, soțul supraviețuitor trebuie să realizeze venituri  mai mici de 780,5 lei pentru a putea beneficia de pensia de urmaș).

În ipoteza în care soțul supraviețuitor are în îngrijire unul sau mai mulți copii cu vârsta până în 7 ani la data decesului soțului susținător, atunci vor beneficia de pensia de urmaș până când ultimul copil a împlinit vârsta de 7 ani. 

Cum se stabilește pensia de urmaș?

Art. 81 din lege reprezintă regula în materie. Astfel, este stabilită pensia de urmaș ca procent din:

 1.  pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul susținătorul decedat;
 2. pensia de invaliditate gradul I aflată sau la care ar fi avut dreptul, (fie că vorbim despre o pensie anticipată sau de o pensie anticipată parțială), în cazul în care decesul susținătorului a survenit înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare. 

De asemenea, ea se stabilește procentual, în funcție de numărul urmașilor care vor beneficia efectiv  de această categorie de pensie. Astfel:

 1. 50%  pentru un singur urmaș;
 2. 75% pentru 2 urmași sau
 3. 100% pentru 3 sau mai mulți urmași.

În cazul copiilor orfani de ambii părinți, cuantumul pensiei de urmaș se stabilește prin cumularea drepturilor de pensie, calculate după fiecare părinte. Ba mai mult, dacă beneficiarii pensiei de urmaș au dreptul la o pensie proprie, îndeplinind condițiile de a primi și această categorie, ei pot opta pentru cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar. Prin urmare, nu se pot cumula pensia proprie cu cea de urmaș!

Pe ce perioadă se acordă?

 Din momentul în care sunt îndeplinite condițiile legale, beneficiarii sunt îndreptățiți să primească pensia de urmaș. Aceasta se plătește lunar, persoanei, în mod direct sau, în cazul minorilor, reprezentantului legal sau tutorelui, or dacă sunt orfani de ambii părinți persoanei care se ocupă de educația lor. 

Conform art 94, alin. (4) din legea 127/2019, pensia de urmaș se acordă astfel:

 1. din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data decesului, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător era pensionar, la data decesului;
 2. de la data decesului, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător nu era pensionar, la data decesului;
 3. de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, referitoare la vârsta standard de pensionare, ulterior decesului susţinătorului;
 4. în situaţia în care cererea a fost depusă cu depăşirea termenului de 30 de zile, pensia de urmaş se acordă şi se plăteşte de la data înregistrării cererii.

Suspendarea plății pensiei de urmaș

Pentru anumite motive expres prevăzute de art. 105 din lege, plata pensiei de urmaș se poate suspenda dacă:

 1. persoana care primește pensia și-a schimbat domiciliul pe teritoriul altei țări cu care România a încheiat o convenție de reciprocitate prin care pensia va fi plătită de noul stat;
 2. beneficiarul, având grad de invaliditate nu merge periodic la control și nu urmează terapiile de recuperare recomandate;
 3. soțul supraviețuitor realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională sau dacă acestea sunt mai mari de 35% din câştigul salarial mediu brut;
 4. copilul cu vârsta cuprinsă între 16 și 26 de ani nu face dovada continuării studiilor;
 5. beneficiarul a optat pentru pensia proprie care era mai avantajoasă;
 6. persoana care primește pensia face o cerere expresă prin care solicită suspendarea plății. ( În acest caz, după dispariția cazului care a determinat suspendarea, beneficiarul poate face din nou o cerere prin care solicită reluarea plății)

Încetarea plății pensiei de urmaș:

Cazurile în care nu se mai plătește pensia de urmaș sunt prevăzute de art. 104 din legea 127/2019. Dintre acestea menționăm următoarele:

 1. beneficiarul a decedat;
 2. beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege în temeiul cărora i s-a acordat pensia de urmaș ( copilul a împlinit vârsta de 16 ani dar nu își continuă studiile sau a împlinit vârsta de 26 de ani și nu este încadrat în grad de invaliditate);
 3. persoana care primea pensie și era încadrată în grad de invaliditate și-a redobândit capacitatea de muncă;
 4. persoana care primea pensie de urmaș a fost condamnată prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiunea de omor sau tentativă de omor, comisă  asupra susținătorului sau
 5. soțul supraviețuitor, beneficiar al pensiei de urmaș, s-a recăsătorit.

Poză de cottonbro pe Pexels

Un răspuns

 1. Bună am vrea să știu dacă eu cu soțul decedat am trăit 32 de ani împreună și a cotizat la stat peste 23 ani și avem 5 copii împreună nu pot depune dosarul de pensi de urmaș mai repede de 60 de ani multmesc

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *