Zilieri

Update: zilierii vor putea fi angajati in mai multe domenii! Guvernul a adoptat o noua OUG.

7 minute • Ana-Maria Udriste • 19 aprilie 2019


Dupa ce la finalul anului trecut, Guvernul a redus drastic domeniile in care pot fi angajati zilierii, pe fondul nemultumirii mediului de afaceri, a fost adoptată o Ordonanta de Urgenta care vine si extinde ariile in care pot fi contractate aceste persoane.

Care sunt domeniile în care vor putea fi angajați zilierii?

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri a fost modificată la finalul anului trecut prin Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, prin care s-au adus amendamente substanțiale muncii zilierilor.
Pe fondul unei lipse acute de personal pentru prestarea muncii și a solicitărilor repetate ale mediului de afaceri, Guvernul României a adoptat pe 18 aprilie 2019 o nouă Ordonanță de Urgență care vine să readucă echilibru în acest domeniu.
Astfel, zilierii vor putea fi angajați în următoarele domenii:
a) agricultură, vânătoare și servicii anexe – diviziunea 01;
b) silvicultură, cu excepția exploatări forestiere – diviziunea 02;
c) pescuit și acvacultură – diviziunea 03;
d) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;
e) publicitate – grupa 731;
f) activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi-suport pentru
interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de
spectacole – clasa 9004;
g) creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149;
h) activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;
i) activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi
grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare – clasa 8130;
j) restaurante – clasa 5610;
k) baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – clasa 5630.
l) activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa
9104.
Nota redacției: modificările cu roșu vor fi valabile în momentul în care OUG va fi publicată în Monitorul Oficial.
Practic, organizațiile cu următoarele coduri CAEN vor putea angaja zilieri:
0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
0112 Cultivarea orezului
0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a radacinoaselor şi tuberculilor
0114 Cultivarea trestiei de zahar
0115 Cultivarea tutunului
0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0121 Cultivarea strugurilor
0122 Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale
0123 Cultivarea fructelor citrice
0124 Cultivarea fructelor semintoase şi sâmburoase
0125 Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor
0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic
0129 Cultivarea altor plante permanente
0130 Cultivarea plantelor pentru înmultire
0141 Cresterea bovinelor de lapte
0142 Cresterea altor bovine
0143 Cresterea cailor şi a altor cabaline
0144 Cresterea camilelor şi a camelidelor
0145 Cresterea ovinelor şi caprinelor
0146 Cresterea porcinelor
0147 Cresterea pasarilor
0149 Cresterea altor animale
0149 Cresterea altor animale
0150 Activităţi în ferme mixte (cultură vegetală combinata cu cresterea animalelor)
0161 Activităţi auxiliare pentru productia vegetala
0162 Activităţi auxiliare pentru cresterea animalelor
0163 Activităţi dupa recoltare
0164 Pregatirea semintelor în vederea însamântarii
0170 Vânatoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânatorii
0210 Silvicultură şi alte activităţi forestiere
0220 Exploatarea forestiera
0230 Colectarea plantelor şi fructelor din flora spontana (excl. material lemnos)
0240 Activităţi de servicii anexe silviculturii
0311 Pescuitul maritim
0312 Pescuitul în ape dulci
0321 Acvacultură maritima
0322 Acvacultură în ape dulci
5610 Restaurante
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
7311 Activitati ale agentiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
8130 Activitati de întretinere peisagistica
8230 Activitati de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor
9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)
9002 Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole)
9004 Activitati de gestionare a salilor de spectacole
9104 Activităţi ale gradinilor zoologice, botanice şi ale rezervatiilor naturale

Cine este zilierul?

Zilierul este o persoana fizică, cetățean român sau străin, ce are capacitate de muncă și care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remunerații.
Zilierul trebuie să aibă minim 16 ani. Persoanele cu vârstă între 15-16 ani pot presta această muncă doar cu acordul părinților/reprezentanților.
Între beneficiar și zilier se încheie un contract individual de muncă, în formă scrisă.

Condiții

Raportul de muncă trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • minim 1 zi, cu 8 ore de muncă
  • beneficiarul nu poate folosi zilierul pentru prestarea muncii în folosul unei terțe persoane
  • durata zilnică de executare a activității unui zilier nu poate depăși 12 ore.

Atenție! Zilierul minor care are capacitatea de muncă va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe săptămână. Zilierul minor nu va efectua activitate în timpul nopții. Chiar dacă părțile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puțin 8 ore de muncă (tot la acest nivel minimal se vor plăti și contribuțiile aferente).

Durata

  • maxim 90 zile pe an calendaristic cumulate pentru același beneficiar
  • un zilier poate presta o muncă în acest sistem pentru maxim 120 zile pe an calendaristic, indiferent de numărul beneficiarilor (dacă prestezi muncă de zilier pentru mai multe persoane, ai practic voie la maxim 120 zile/an)
  • un beneficiar nu poate utiliza un zilier în mod continuu pentru o perioadă mai mare de 25 zile (ulterior îi va încheia contract de muncă normal, pe perioadă determinată sau nedeterminată)

Sancțiuni principale

  • amendă 10.000 lei pentru nerespectarea remunerației minimale datorate
  • amendă de la 500 lei la 2.000 leipentru nerespectarea duratei maxime în care pot fi folosiți zilierii
  • amendă de 20.000 lei și interzicerea utilizării zilierilor pe toată durata de existență a beneficiarului pentru neplata impozitului pe venit

Contribuții

În prezent, beneficiarul plătește pentru zilier doar impozitul pe venit în cuantum de 10%.
Prin OUG-ul adoptat astăzi, beneficiarii vor trebui să plătească și CAS pentru zilieri, aceștia dobândind calitatea de asigurat în sistemul public de pensii. CAS-ul este de 25% aplicat la venitul brut primit de zilieri.
De asemenea, în cazul accidentelor de muncă și bolilor profesionale, beneficiarii vor acoperi cheltuielile pentru îngrijirile medicale, indiferent cine este vinovat.
Totodată, cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii, înainte de semnarea în Registru de către zilier și beneficiar.

Înființarea unui nou Registru

Prin această nouă ordonanță, se prevede înființarea unui registru electronic de evidență privind zilierii, din 20 decembrie 2019.
Astfel, se introduce un nou articol cu următorul cuprins:

Art. 4^1
(1) La data de 20 decembrie 2019 se înființează Registrul electronic de evidență zilierilor, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind evidența zilierilor. 
Sistemul informatic aferent Registrului electronic de evidență a zilierilor se achiziționează de Inspecția Muncii, în condițiile legii, în cadrul dezvoltării sistemului informatic actual al instituției.
(2) Metodologia de întocmire și transmitere a registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, in termen de 60 de zile de la înființarea registrului electronic de evidență a zilierilor.

În prezent, Registrul de  evidență a zilierilor este prevăzut în lege, se păstrează la sediul beneficiarului și/sau la punctele de lucru, după caz și se prezintă în caz de control.


Oferim servicii de înființări, modificări, închideri de firme și PFA-uri și consultanță oriunde în țară, online, fără deplasări inutile.
Scrie-ne pe contact@avocatoo.ro și află mai multe aici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *