photo 1522204523234 8729aa6e3d5f

CJUE: platformele de comert electronic nu trebuie sa afiseze un numar de telefon pentru contact

15 minute • Ana-Maria Udriste • 01 martie 2019


Update 10.07.2019: CJUE a emis și hotărârea în C-649/17, menținând concluziile Avocatului General arătate mai jos.

În acest sens, Curtea a statuat că:

O platformă de comerț electronic precum Amazon nu este obligată în toate cazurile să pună un număr de telefon la dispoziția consumatorului anterior încheierii unui contract. Ea are totuși obligația de a pune la dispoziția acestuia un mediu de comunicare care să îi permită să ia rapid legătura cu ea și să comunice cu ea în mod eficient”.

Mai mult, o lege prin care se impune comerciantului, înainte să încheie cu un consumator un contract la distanță sau negociat în afara spațiului comercial, să furnizeze, în orice situație, numărul său de telefon este contrară dreptului Uniunii Europene.

Dreptul Uniunii Europene nu obligă comerciantul să instituie o linie telefonică ori de fax sau să creeze o nouă adresă de poștă electronică pentru a permite consumatorilor să îl contacteze în orice împrejurarea și că nu impune să se comunice acest număr sau cel de fax ori adresa de poștă electronică decât în cazul în care acest comerciant dispune deja de respectivele mijloace de comunicare cu consumatorii.

Ai un magazin online? Termenii & condițiile trebuie foarte bine scriși pentru a te proteja de amenzi/plângeri. Alege template-ul nostru de termeni & condiții, complet editabil și adaptabilnevoilor tale. Iar dacă vrei și mai mult, ai și o politică GDPR pentru site, scrisă frumos de noi. Vrei mai mult? Avem și un pachet complet pentru site-uri.

În același timp, Curtea constată că dreptul unional impune comerciantului sarcina de a pune la dispoziția consumatorului un mediu de comunicare care garantează o comunicare directă și eficientă, comerciantul menționat putând să recurgă la alte mijloace de comunicare decât cele prevăzute în legislație pentru a îndeplini respectivele cerințe.

Astfel, comerciantul poate să furnizeze alte mijloace de comunicare (precum formulare electronice de contact ori sisteme de mesagerie instantanee sau de reapelare telefonică), în măsura în care aceste mijloace permit o comunicare consumatorcomerciant directă și eficientă, fapt care presupune ca informația referitoare la aceste mijloace să fie accesibilă de către consumator într-o formă clară și inteligibilă.Revine instanțelor naționale sarcina de a aprecia dacă mijloacele de
comunicare puse la dispoziția consumatorului de către comerciant îi permit consumatorului să ia rapid legătura cu comerciantul și să comunice cu acesta în mod eficient și dacă informațiile referitoare la aceste mijloace de comunicare sunt accesibile într-un mod clar și inteligibil.

Ce trebuie să ținem minte din decizia Curții?

  • Dacă ai un magazin online, nu ești obligat să afișezi numărul de telefon.
  • Totuși, trebuie să pui la dispoziția consumatorilor o metodă de comunicare accesibilă, într-un format clar și inteligibil (formular de contact, chat online, pagină de lăsat mesaje etc.)

În continuare poti citi și concluziile Avocatului General Pitruzella.

In cauza C‑649/17, avocatul general Pitruzella propune Curții să declare că o platformă de comerț electronic precum Amazon nu poate fi obligată să pună un număr de telefon la dispoziția consumatorilor.

Cu toate acestea, consumatorului trebuie să i se garanteze o pluralitate de opțiuni privind mijloacele de comunicare pe care le poate utiliza, precum și un contact rapid și o comunicare eficientă, iar informația privind aceste mijloace de comunicare trebuie să fie accesibilă, clară și comprehensibilă.

Societatea Amazon EU (denumită în continuare „Amazon”) administrează o platformă care operează exclusiv pe internet pentru vânzarea de produse și servicii de larg consum. Aceasta a fost chemată în judecată în fața instanțelor germane de către Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände ̶ Verbraucherzentrale Bundesverband e.V., (Federația Germană a Asociațiilor Consumatorilor, denumită în continuare „Bundesverband”).

Aceasta din urmă dorește să obțină constatarea încălcării de către Amazon a legii germane care, în implementarea directivei privind drepturile consumatorilor, impune profesioniștilor să indice, într-un mod clar și comprehensibil, pe lângă adresa geografică, și numărul de telefon și, dacă este cazul, numărul de fax și adresa poștei electronice. În special, pentru Bundesverband, Amazon nu și-ar îndeplini într-un mod clar și comprehensibil obligațiile de informare față de consumatori având în vedere că, în etapa care precedă încheierea vânzării online, nu se indică pe site niciun număr de fax și nici nu este pus imediat la dispoziția consumatorului un număr de telefon (acesta din urmă putând fi vizualizat doar după ce consumatorul a efectuat o serie de acțiuni). Sistemul de rapel telefonic automat și de discuție online, oferite de asemenea de Amazon, nu ar fi suficiente, potrivit Bundesverband, pentru a considera că sunt îndeplinite obligațiile prevăzute de lege.

În acest context, Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Casație, Germania), sesizată cu litigiul în ultimă instanță, a decis să se adreseze Curții cu privire la corecta interpretare a expresiei „în cazul în care sunt disponibile”, care face referire la mijloacele de comunicare între profesionist și consumator în contractele la distanță și în contractele negociate în afara spațiilor comerciale, precum și cu privire la natura exhaustivă sau neexhaustivă a listei mijloacelor de comunicare (telefon, fax e-mail) prevăzută în acest cadru și cu privire la conținutul obligației de transparență impuse profesionistului.

În Concluziile prezentate la data de 28 februarie 2019, avocatul general Giovanni Pitruzzella consideră că directiva tinde să realizeze un nivel de protecție a consumatorilor tot mai ridicat, asigurând, în același timp, competitivitatea întreprinderilor. Prin urmare, dispozițiile din dreptul Uniunii în materie trebuie să fie interpretate astfel încât să garanteze cel mai înalt nivel de protecție a consumatorilor, fără a afecta libertatea de organizare a întreprinzătorului decât în măsura strict necesară punerii în aplicare a acestei protecții.

În această perspectivă, avocatul general subliniază că o protecție eficientă a consumatorilor nu se realizează impunând o modalitate specifică de contact (de exemplu prin telefon), ci garantând consumatorilor posibilitatea de a beneficia de mijloacele de comunicare cele mai eficiente în funcție de suportul pe care are loc tranzacția. În mod opus, impunerea unei modalități specifice de comunicare precum utilizarea telefonului, care nu este necesară pentru o protecție eficientă a consumatorului, ar risca să constituie o măsură disproporționată în raport cu obiectivele de protecție a consumatorului, susceptibilă să impună sarcini neadecvate întreprinderilor în cauză, mai ales celor care nu sunt „giganți ai internetului” precum Amazon.

Așadar, în opinia avocatului general, aspectul care contează nu este modul de comunicare considerat în abstract, ci capacitatea concretă a acestuia de a asigura atingerea următoarelor obiective prevăzute de directivă: i) un contact rapid și o comunicare eficientă între consumator și profesionist și ii) o informare furnizată într-un mod clar și comprehensibil.

Avocatul general propune, așadar, Curții să declare că, pentru contractele la distanță și pentru cele negociate înafara spațiilor comerciale, enumerarea mijloacelor de contact (telefon, fax, e-mail) în directivă este doar exemplificativă. Profesionistul este, așadar, liber să aleagă mijloacele care vor fi puse la dispoziție pentru contactul cu consumatorul, inclusiv mijloace de comunicare neindicate în mod expres în directivă, precum, de exemplu, o discuție online (evoluție tehnologică a faxului) sau un sistem de rapel telefonic (evoluție tehnologică a serviciului de call center), atâta timp cât sunt îndeplinite obiectivele directivei menționate mai sus. În plus, din obiectivul de a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și din natura exemplificativă a mijloacelor de comunicare rezultă obligația profesionistului de a pune la dispoziția consumatorului mai multe mijloace de comunicare, asigurând libertatea de alegere a acestuia din urmă.

În continuare, abordând al doilea obiectiv enumerat mai sus, avocatul general observă că claritatea și caracterul comprehensibil al informației constituie aspecte ale obligației generale de transparență a condițiilor contractuale. Această obligație se aplică, în mod evident, și modalităților de contact și impune profesionistului obligația de a se asigura că consumatorul este în măsură să înțeleagă în mod neechivoc care sunt modalitățile de contact de care dispune, în caz de necesitate, pentru a comunica cu profesionistul.

În plus, pentru avocatul general, simplitatea accesului la informație constituie o condiție necesară a transparenței. Astfel, o navigare care, ca urmare a complexității sale, ar face ca accesul la informație să fie dificil, ar fi incompatibilă cu obiectivele directivei. În consecință, avocatul general propune Curții să declare că în temeiul obligației de transparență a profesionistului, informația pe care acesta o furnizează cu privire la mijloacele de contact puse la dispoziția consumatorului trebuie să poată fi accesată de către acesta din urmă în mod simplu, eficient și cu o rapiditate rezonabilă.

În ceea ce privește semnificația expresiei „în cazul în care sunt disponibile”, cu referire la cele trei modalități tipice de comunicare între profesionist și client (telefon, fax, e-mail), avocatul general propune Curții să declare că, pe de o parte, aceasta implică inexistența unei obligații a profesionistului să activeze o nouă linie telefonică sau de fax ori o nouă adresă electronică atunci când decide să încheie contracte la distanță și că, pe de altă parte, această expresie semnifică „în cazul în care sunt puse la dispoziția consumatorului”, iar nu „ în cazul în care există în organizarea întreprinderii”: astfel, nu tot ceea există într-un anumit context este în mod necesar disponibil sau la dispoziția tuturor celor care doresc să facă uz de aceasta.

În consecință, Avocatul general concluzionează că, atunci când întreprinderea dispune de o linie telefonică, aceasta nu trebuie pusă în mod necesar la dispoziția consumatorilor, atâta timp cât, precum s-a menționat, realizarea obiectivelor directivei este asigurată.

În sfârșit, avocatul general, după ce a amintit interdicția expresă ca statele membre să adopte în dreptul lor național dispoziții care să se îndepărteze de la cele stabilite în directiva menționată, propune Curții să declare că directiva se opune unei legislații naționale, precum cea germană, care ar impune profesionistului o obligație neprevăzută de directivă, și anume cea de a pune în orice caz o linie telefonică de contact la dispoziția consumatorului.

Un răspuns

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *