man with hand on temple looking at laptop 842554

Sunt asociat într-un SRL: ce drepturi și obligații am. Ghidul tău complet.

14 minute • Alexandra Iacob • 08 aprilie 2020


Un asociat, doi asociați … sau 50 de asociați?

FAN Courier Express, Arabesque, Dedeman – cu siguranță ai auzit de aceste companii până acum, poate că ai și interacționat cu ele fiindcă le-ai achiziționat produsele sau ai beneficiat de serviciile lor, dar știai că sunt societăți cu răspundere limitată? Societatea cu răspundere limitată este, fără îndoială, cea mai populară formă de a face afaceri în România și este preferată atât de actorii economici autohtoni, cât și de cei străini.

Îți dăm un pont: asta pentru că este foarte versatilă și pentru că, după cum îi spune și numele, are o răspundere limitată, adică îți protejează bunurile ca asociat. Altfel spus, dacă cumva faci o greșeală, nu vine cineva să-ți execute apartamentul lăsat moștenire.

Înființarea unui SRL sau, după caz, asocierea la un SRL deja format prezintă o serie de avantaje, printre care cerințele de capital social relativ reduse, putând să îți deschizi o societate cu doar 200 RON, faptul că această formă de societate funcționează și cu un singur asociat și, nu în ultimul rând, un regim de răspundere juridică mai indulgent.

Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată este guvernat de Legea societăților nr. 31/1990 și, în completare, de prevederile Codului civil.

Calitatea de asociat în SRL

Cine poate fi asociat?

Conform art. 1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, asociați într-o societate cu răspundere limitată pot fi atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice indiferent de naționalitate, deci atât cetățeni români sau străini, cât și persoane juridice române sau străine, întrucât legea nu distinge.

Similar, legea nu interzice persoanelor fizice să se asocieze cu persoane juridice, și nici invers, importantă este acea voință comună a asociaților de a participa la realizarea obiectului de activitate și de a obține beneficii în urma acestuia, respectiv de a suporta pierderile.

Așadar, un asociat poate fi o persoană fizică, de orice naționalitate sau o firmă, indiferent de unde are sediul social. Care se pot asocia în fel și chip.

Încă un pont: în momentul în care numești o persoană juridică ca asociat, vei declara că este reprezentată prin cineva, o persoană fizică. Însă persoana respectivă nu dobândește calitatea de asociat, ci este doar cea care acționează în numele asociatului persoană juridică.

Câți asociați putem avea?

Maxim 50

Conform legii, numărul maxim al asociaților într-o societate cu răspundere limitată este de 50.

Articolul 12 din Legea nr. 31/1990

În societatea cu răspundere limitată, numărul asociaților nu poate fi mai mare de 50.

Dacă depășim acest număr de asociați, va trebui să ne transformăm SRL-ul într-o societate pe acțiuni.

Și minim 1

Legea societăților prevede în art. 5 alin. (2), că SRL-ul poate fi constituit și prin actul de voință al unei singure persoane. Este vorba despre așa-numitul SRL cu asociat unic.

Articolul 5 din Legea nr. 31/1990

(2) Societatea cu răspundere limitată se poate constitui și prin actul de voință al unei singure persoane. […]

Așadar, legea permite ca societatea cu răspundere limitată să aibă de la 1 la 50 de asociați, lucru care atestă faptul că, în practică, persoanele optează pentru această formă de societate în cazul în care desfășoară afaceri de anvergură mică sau medie sau cu caracter profesional specializat, unde păstrarea caracterului intuitu personae al societății și menținerea societății în limitele înțelegerii inițiale a asociaților este de dorit.

În câte firme pot fi asociat?

Replica clasică: fără număr!

Foarte important de menționat este faptul că legea nu stabilește limitări în ceea ce privește numărul de societăți în care putem avea calitatea de asociat, așadar, putem fi asociați în câte societăți ne permitem – și la propriu, și la figurat.

Doar că…

Legea societăților instituie în art. 14 anumite limitări cu privire la calitatea de asociat unic. Astfel, pe de o parte, o persoană fizică sau juridică poate fi asociat unic doar într-o singură societate cu răspundere limitată, iar, pe de altă parte, un SRL cu asociat unic nu poate fi asociat într-un alt SRL cu asociat unic.

Articolul 14 din Legea nr. 31/1990

(1) O persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată.

(2) O societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană.

Cum se poate dobândi calitatea de asociat?

“Modul originar”: când înființăm o firmă nouă

Conform Legii societăților, are calitatea de asociat într-un SRL persoana care contribuie la formarea capitalului social cu aporturi în numerar sau în natură, fiind obligată, conform art. 91, să le verse integral la data constituirii societății, și semnează actul constitutiv.

Asociații originari ai societății sunt semnatari ai actului constitutiv. Atenție! Aceștia nu trebuie confundați cu fondatorii, deoarece, conform legii, nu toți fondatorii unei societăți sunt și semnatari ai actului constitutiv. Cu alte cuvinte, unii fondatori sunt doar inițiatori ai societății, având un rol determinant în constituirea acesteia, fără să se asocieze la risc prin semnarea actului constitutiv și prin subscrierea unor aporturi la capitalul social.

Aici intervine acel contract de societate sau ceea ce se poate numi în practică shareholder’s agreement: un document prin care anumite părți dobândesc drepturi și obligații în relație cu firma respectivă, dar fără să apară în documentele oficiale neapărat.

“Modul derivat”: când intrăm într-o firmă care deja există

Ca să devii asociat într-o firmă, ai două modalități frecvente la îndemână:

 1. o variantă mai rapidă prin care alegi să majorezi capitalul social al firmei respective cu aportul tău și atunci devii asociat pentru că ți se dau niște părți sociale în schimbul aportului tău sau
 2. o variantă mai lungă când o persoană din interior, care e deja asociat, îți dă o parte, sau chiar toate, din părțile pe care le deține.

Am scris despre procedura lungă aici, despre cea scurtă aici și despre majorarea capitalului social al unei firme aici.

În esență, devii asociat într-o firmă în următoarele moduri:

 • când îți dă cineva părți sociale din firma respectivă;
 • când faci aport și majorezi capitalul social;
 • când moare un asociat și îl moștenești.

Fiecare procedură are avantajele și dezavantajele ei, dar trebuie să reții că:

 • când îți transferă cineva din părțile lui sociale, procedura trebuie adoptată de asociații având minim ¾ din capitalul social;
 • toate modificările implică o hotărâre AGA sau o decizie a asociatului unic;
 • actul constitutiv se modifică în toate cazurile, iar la Registrul Comerțului se depune actul constitutiv actualizat cu ultimele modificări la zi.

Dacă vorbim de o firmă cu asociat unic, aceasta va aproba prin decizia asociatului unic noul asociat în firmă, prin una din procedurile de mai sus, iar actul constitutiv se va modifica în consecință, din actul constitutiv cu asociat unic într-unul cu mai mulți asociați.

Adică trebuie să fii atent să fie pe acolo cu două semnături și să nu mai apară cu ”subsemnatul”, ci cu ”subsemnații”.

Când nu pot să devin asociat?

Din moment ce actul constitutiv are formă contractuală, trebuie întrunite condițiile prevăzute de art. 1179 din Codul civil.

În ceea ce privește condiția capacității de a contracta, în principiu, orice persoană poate să devină asociat, fie prin semnarea actului constitutiv, fie prin dobândirea ulterioară de părți sociale, prin cesiune, prin succesiune sau prin participarea la majorarea capitalului social.

Persoana fizică care își dorește să fie asociat trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu. Astfel:

 • Minorii sub 16 ani și cei aflați sub interdicție judecătorească nu pot avea calitatea de asociat;
 • Un minor de 16 ani cu capacitate deplină de exercițiu sau o persoană pusă sub curatelă poate avea calitatea de asociat.

În același timp, Legea societăților stabilește o serie de incapacități și decăderi din drepturi, care îi împiedică pe cei care doresc să devină asociați să semneze actele constitutive ale unor societăți.

Fondatorii care sunt și asociați într-o societate cu răspundere limitată intră sub incidența art. 6 alin. (2) din Legea societăților.

Articolul 6 din Legea nr. 31/1990

(2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori cărora li s-a interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita calitatea de fondator ca pedeapsă complementară a condamnării pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de prezenta lege.

Incapacitatea specială de folosință în privința dreptului de a se asocia sau de a constitui societăți este menită să excludă din mediul de afaceri persoanele considerate nedemne de a fi fondatori.

De asemenea, îți mai spunem noi că nu poate dobândi calitatea de asociat o persoană care are cazier fiscal. În cazul persoanelor fizice române sau cu rezidență declarată aici, verificarea se face de către Registrul Comerțului în baza CNP-ului, iar în cazul persoanelor juridice se dă o declarație notarială.

Ca să nu ai surprize când vrei să devii asociat pentru că ai vreo firmă de care ai uitat și nu ai depus declarațiile la timp, poți cere înainte de la ANAF un cazier fiscal, ca să stai liniștit (sau să găsești o altă variantă, desigur)

Cum încetează calitatea de asociat?

Calitatea de asociat încetează prin decesul persoanei fizice sau, după caz, prin încetarea persoanei juridice, prin dizolvarea societății cu răspundere limitată, prin retragerea asociatului sau prin excluderea asociatului din societatea cu răspundere limitată.

Drepturile și obligațiile asociatului în SRL

Legea prevede o serie de drepturi pe care le au asociații în această societate, dar ei pot stabili și altele atât timp cât nu încalcă normele legale. Totodată, prin contractul de societate se instituie o serie de obligații reciproce ale asociaților.

Ce drepturi are un asociat?

Asociații reprezintă creierul societății cu răspundere limitată și iau împreună hotărâri în Adunarea Generală a Asociaților, aceasta reprezentând organul deliberativ și decizional al SRL-ului.

Te interesează foarte mult să afli cum se iau deciziile într-un SRL.

Într-o enumerare ce nu se vrea a fi exhaustivă, asociatul are în principal:

 • Dreptul de a-și exprima votul în adunarea generală direct și personal, iar, dacă nu se întâlnesc față în față, prin corespondență. Totodată, îi este deschisă posibilitatea exprimării votului și prin mandatar;
 • Dreptul de a lua în comun hotărâri cu privire la strategia, funcționarea și rezultatele financiare ale societății, precum și la controlul și supravegherea modului în care administratorii gestionează afacerile societății, cu mențiunea că în cazul SRL-ului cu asociat unic nu putem vorbi despre o adunare generală, întrucât atribuțiile acesteia sunt exercitate de asociatul unic, care ia deciziile în mod individual;
 • Dreptul la o cotă-parte din profitul obținut de societate proporțional cu părțile sociale pe care le deține;
 • Dreptul de a modifica actul constitutiv al societății cu răspundere limitată în cadrul adunării generale;
 • Dreptul să convoace adunarea generală, în anumite condiții;
 • Dreptul de a fi angajat al societății cu răspundere limitată prin încheierea unui contract de muncă, iar asociatul unic poate fi, de asemenea, angajat al SRL-ului al cărui asociat unic este.

Multe alte drepturi pot fi prevăzute prin acordul de asociere sau acel shareholder’s agreement despre care tot vorbeam. Poți avea inclusiv drepturi speciale, precum cel de drag along & tag along, despre care poți citi aici sau te poți uita la materialul de mai jos.

https://youtu.be/Ge7BONe-QnA

Ce obligații are un asociat?

În general, asociatul are:

 • Obligația de cooperare în vederea atingerii scopului asocierii (affectio societatis sau obligația de fidelitate a asociaților), ce trebuie să se mențină pe tot parcursul societății, sub sancțiunea excluderii asociatului care nu mai cooperează sau, după caz, cu consecința dizolvării societății pentru neînțelegeri grave între asociați, de natură a împiedica activitatea societății;
 • Obligația de a contribui la suportarea pierderilor, în limita aportului la capitalul social, aceasta menținându-se pe toată perioada de existență a societății;
 • Obligația de a nu se opune fără justificare adoptării deciziilor.

Iar dacă vorbim despre obligațiile adunării generale a asociaților, cele principale sunt menționate în art. 194 din Legea societăților, astfel:

Articolul 194 din Legea nr. 31/1990

(1) Adunarea generală a asociaților are următoarele obligații principale:

a) să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net;

b) să desemneze administratorii și cenzorii, să îi revoce/demită și să le dea descărcare de activitate, precum și să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;

c) să decidă urmărirea administratorilor și cenzorilor pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;

d) să modifice actul constitutiv.

(2) În acest din urmă caz, dacă în actul constitutiv se prevede dreptul de retragere a asociatului pentru că nu este de acord cu modificările aduse acestuia, se aplică dispozițiile art. 224 și 225.

Ceea ce trebuie să știi este că asociații nu au drepturi directe asupra patrimoniului societății, ci drepturi și obligații aferente titlurilor de participare la capitalul social pe care le dețin. Deși se pot informa asupra activității societății, asociații nu au nici dreptul de a se amesteca în afacerile societății. Prin urmare, trebuie să avem grijă pentru că în societățile cu răspundere limitată, încălcarea acestei interdicții poate duce chiar la excluderea asociatului în cauză.

Atenție! Asociatul sau asociații dintr-o firmă nu se confundă cu firma. Altfel spus, mașina aceea cumpărată pe firmă, chiar dacă o folosește doar un asociat, inclusiv când se duce la munte, este a firmei și nu a lui. Ne-am înțeles?

Citește și: cum să-ți împarți firma între asociați.

Cum răspunde juridic un asociat în SRL

Răspunderea față de societate

Conform art. 3 alin. (3) din Legea societăților, asociații răspund față de societate până la concurența capitalului social pe care l-au subscris.

În acest caz, este impropriu spus “răspundere” față de societate, pentru că, în realitate, este vorba de obligația firească a fiecărui asociat de a-și plăti aportul pe care l-a subscris.

Importantă este regula generală conform căreia creditorii societății nu pot pretinde plata datoriilor sociale de către asociați și nu pot urmări silit bunuri ale acestora, neputând intra astfel în concurs cu creditorii personali ai asociatului.

Altfel spus, dacă vii cu 100 lei, răspunzi în limita a 100 lei. Frumos, nu?

Răspunderea față de terți

În calitate de subiect de drept distinct de asociați, dotat cu patrimoniu propriu, SRL-ul are o răspundere proprie pentru datoriile sociale, care nu se extinde decât în mod excepțional la asociații sau la administratorii săi.

În principiu, asociații SRL-ului nu răspund pentru datoriile societății, exceptând situațiile de confuzie de patrimonii, societate fictivă, societate neregulat constituită sau nulă ș.a. Totuși, trebuie să avem în vedere că, în practică, creditorii societății cu răspundere limitată impun garanții personale administratorilor sau asociaților pentru datoriile acesteia, ceea ce neutralizează într-o oarecare măsură principiul limitării răspunderii asociaților pentru datoriile sociale.

Pe scurt, trebuie să reții că nu vei răspunde în mod personal față de contractele pe care le încheie societatea sau față de acțiunile ei, însă, de multe ori, co-contractanții tăi îți cer garanții personale, ca să fie siguri că lucrurile se întâmplă.

9 răspunsuri

 1. Buna ziua!
  Sunt asociat intr un SRL pe care nu l am închis, e fără activitate de câțiva ani, celălalt asociat al meu a decedat in Canada și nu l am putut Închide. Pot da fiu asociat și intr un alt SRL acum?
  Multumesc!

 2. Buna, sunt asociat cu 25% intr-un SRL. Unul din asociati, care detine 50%, si este si administrator a declarat urmatoarele: “Compania asta sunt eu. Dacă vreti sa fiți cu mine va invit sa fiți cu mine. Dacă nu, atunci fiecare sa-și vadă de treaba – Rămâneți acționari pasivi, silent și va veți primi dividendele.” Are aceasta persoana dreptul de a zice asa? Parerea mea a fost ca societatea/firma sunt toti asociatii? Este corect de a zice ca respectivul ne invita sa fim cu el, daca firma este deja creata si lui nu-i place faptul ca punem intrebari cu privire la profitabilitate? merci anticipat!

 3. Detin 20% dintr-un SRL, asociatul conform Contractului si Statului are ” Atributii privind administrarea si reprezentarea societatii cu puteri depline in limitele stabilite de lege, pe durata nelimitata”. Societatea are in patrimoniu un imobil.
  Intrebare: in aceste conditii poate administratorul sa decida si sa efectueze vanzarea imobilului fara acordul celuilat asociat…?

 4. Detin 20% dintr-un SRL. Conform contractului celalat asociat este si administrator cu ” Atributii privind administarea si reprezentarea societatii, ce are puteri depline in limitele stabilite de lege, pe durata nedeterminata.
  Societatea are in patrimoniu un imobil.
  Intrebare: Poate administratorul sa ia decizia de vanzare si sa efectueze vanzarea imobilului fara acordul celuilat asociat….?

 5. Buna ziua.Sunt asociati 40%.la un srl.Am iesit la pensie de boala100%Intrebare pot sa maduc la sediu pt verificare actele?

 6. Buna zika! Sunt asociata intr-o firma și dețin 50% și am un asociat care deține și el 50% el este și administrator cu puteri depline și pe perioada nelimitată de când este administrator face numai ce vrea de 4 ani nu ma convocat niciodată nu a vrut să asiste când l-am convocat eu și nu vrea să îmi dea nici o explicație nu am primit niciodată dividende deși firma a avut profit foarte mare a mutat anul trecut activitatea pe alta firma ca eu să nu primesc nimic nici dividente nimic a mai deschis încă o afacere fără să ma consulte nu se poate discuta cu el și dacă merg unde este afacerea ma dă afară din incinta. Sa schimbat total de când a devenit administrator și îmi spune că nu mai pot face nimic să îl scot ca administrator și ca dacă am fost fraiera și am avut încredere în el este problema mea. Chiar nu mai există nici o cale să fac ceva să îl scot ca administrator? Va rog din suflet să îmi raspundeti. Va multumesc anticipat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *