carantina 1

Tot ce trebuie să știi despre noua lege a carantinei și a izolării la domiciliu

27 minute • Ana-Maria Udriste • 21 iulie 2020


Despre carantină și izolare la domiciliu s-a scris foarte mult în ultima perioadă și a trecut destul de mult timp până ce a fost adoptată o lege în acest sens. Pentru că de la momentul publicării proiectului de lege și până la publicarea în Monitorul Oficial, legea privind carantina și izolarea la domiciliu a trecut prin multiple ”scandaluri”, am preferat să așteptăm până la momentul publicării formei finale pentru a putea scrie un articol complet.

Și totuși … de ce a fost nevoie de o lege privind carantina și izolarea la domiciliu? Nu este pandemie globală? Da, dar chiar și pe timp de pandemie drepturile fundamentale ale persoanelor trebuie respectate, chiar dacă poate că suntem întotdeauna în asentimentul mecanismelor implicate. Indiferent că vrem sau nu, legile sunt făcute tocmai pentru a nu merge pe ideea că ”scopul scuză mijloacele”.

Ce a spus mai exact Curtea Constituțională cu privire la carantină și izolare la domiciliu?

Este foarte important de înțeles corect acest aspect pentru că încă de la început în mass-media a apărut ideea conform căreia Curtea Constituțională a declarat prin decizia nr. 458/2020 că carantină și izolarea la domiciliu sunt niște măsuri ilegale și astfel o bună parte din persoanele care erau izolate la domiciliu sau în carantină instituționalizată au putut părăsi aceste spații dedicate sau, altfel spus, ”s-au externat pe proprie răspundere”. Dar oare asta a spus Curtea Constituțională?

Curtea Constituțională nu a spus în niciun moment că aceste măsuri sunt ilegale pentru că nici măcar nu are competența de a face acest lucru. În schimb, Curtea Constituțională a declarat că aceste măsuri nu vin însoțite de garanțiile fundamentale care să le permită acelor persoane să aibă un control ulterior asupra instituirii lor. Altfel spus, în maniera în care fuseseră concepute atât carantina, cât și izolarea la domiciliu acestea au putut fi echivalate cu măsuri privative de libertate și ca în cazul oricărei măsuri de acest gen persoana asupra căruia se impun asemenea acțiuni trebuie să aibă la îndemână mijloacele procedurale necesare astfel încât să poată ataca respectiva măsură.

Ca să afli mai multe, îți recomand să citești și:

Altfel spus cantina și izolare la domiciliu nu au fost ilegale, ci maniera în care fuseseră adoptate și implementate nu dădea posibilitatea persoanelor să atace în vreun mod respectiva măsură, care se putea considera a fi arbitrară.

Exact același lucru s-a întâmplat și cu amenzile aplicate în baza ordonanțelor militare.

Ca orice măsură privativă de libertate, este imperativ asigurarea unui drept de acces efectiv la justiție. Deoarece măsura carantinei putea fi dispusă în mai multe forme, implicând grade diferite de restrângere a exercițiului drepturilor persoanelor cărora li s-a aplicat această măsură, controlul judecătoresc trebuie să asigure nu doar posibilitatea verificării conformității actului administrativ cu dispozițiile legale și constituționale, dar și analizarea proporționalității măsurii dispuse, în raport cu situația concretă avută în vedere.

Pe scurt, cine stabilea cu exactitate dacă persoana respectivă trebuia să stea în carantină în spații special amenajate sau in izolare la domiciliu și pe baza căror criterii (dovedite) se lua această măsură?

Astfel, având în vedere că situația de criză generată de o pandemie reprezintă premisa inevitabilă a unor astfel de restrângeri, legislația națională trebuie însoțită de garanții clare și eficiente împotriva oricăror abuzuri sau acțiuni discreționare ori ilegale.

Și atunci s-a adus în discuție necesitatea existenței unei legi care să reglementeze aceste aspecte, oferind în același timp garanțiile clare și eficiente, fără a lasă loc unor abuzuri sau acțiuni discreționare.

Și mai pe scurt, a fost nevoie de o lege a carantinei și izolării la domiciliu elaborată clar, cu criterii și acțiuni bine definite, care să le permită persoanelor să-și exercite drepturile în instanță, dacă este cazul.

Habemus lege!

Proiectul de lege a durat destul de mult până când să ajungă efectiv lege, respectiv să fie adoptată și ulterior promulgată de către președinte ca apoi să fie publicată în Monitorul Oficial.

Acest lucru s-a petrecut deoarece multe din prevederile inițiale erau neclare sau lăsau mult prea multă libertate unor persoane, ceea ce putea duce la un abuz discreționar.

Amintim doar de faptul că nu era în mod expres reglementată definiția agentului patogen sau că bunurile suspectate că ar fi fost infectate puteau fi confiscate fără niciun fel de problemă și fără a avea criterii clare și bine delimitate cu privire la operațiunile care se pot face în acest context. Mai mult, nu erau reglementate metodele pe care o persoană le are la îndemână astfel încât să se protejeze împotriva acestor acțiuni care puteau fi abuzive.

După multe discuții aprinse atât în mediul online cât și în mediul offline, prin asociații, întâlniri, grupuri de discuții și așa mai departe s-a ajuns la o formă a Legii care a fost trimisă la președinte și a fost promulgată, iar sâmbătă a fost publicată în Monitorul Oficial, urmând să se aplice de pe 21 iulie 2021 (Legea nr. 136/2020).

Ce este carantina și izolarea?

Am scris și în articolul de aici despre carantină și izolare, până să avem Legea nr. 136/2020.

Avem două tipuri de carantină, respectiv carantina persoanelor și carantina zonelor.

Carantina persoanelor se referă la … persoane și constă în  separarea fizică a persoanelor suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent înalt patogen de alte persoane.

Carantina zonală presupune separarea fizică a unor persoane și a unor activități care se poate duce până la limitarea circulației în acea zonă de alte perimetre învecinate. Spre exemplu, vei putea avea în carantină zonală orașul Brașov sau cartierul Militari.

Izolarea este măsură care constă în separarea fizică a persoanelor afectate de o boală infectocontagioasă sau a persoanelor purtătoare ale agentului înalt patogen chiar dacă acestea nu prezintă semne și simptome sugestive.

Prin urmare, trebuie să reținem că:

 • carantina se referă la persoane suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent înalt patogen
 • izolarea se referă la persoane afectate de o boală infectocontagioasă sau la persoanele purtătoare ale agentului înalt patogen, indiferent că sunt sau nu simptomatice.

Unde poate să aibă loc carantina și izolarea?

1. Carantina

Carantina poate fi dispusă:

 • în spații special desemnate de către autorități,
 • la domiciliu sau
 • la locația declarată de către persoana carantinată

Regula este că măsura carantinării va avea loc la domiciliu sau la locația declarată.

Carantina în spații special desemnate de către autoritățile competente se realizează în următoarele situații:

a) când persoanele pentru care se instituie măsura de carantină declară pe propria răspundere că nu își pot asigura condițiile de separare fizică la domiciliu sau la locația declarată de acestea;

b) când nu se respectă măsură de carantină la domiciliu sau la locația declarată, pe durata acesteia, deși persoana a consimțit-o la data instituirii.

Dacă nu respecți carantina de la domiciliu sau în spațiul declarat va trebui să suporți cheltuielile. Mai exact, în primă fază statul le va suporta pentru tine urmând ca ulterior să recupereze această sumă de la tine.

2. Izolarea

Izolarea poate fi dispusă:

 • la domiciliu,
 • la locația declarată de persoana izolată,
 • într-o unitate sanitară sau
 • la o locație alternativă atașată unității sanitare

Prin urmare putem vedea că atât cantina cât și izolarea pot fi dispuse în spații special amenajate, în spații ale autorităților sau chiar la domiciliul sau la locația indicată de persoana respectivă.

Cine stabilește dacă vom fi în carantină sau în izolare?

Carantina este stabilită printr-o decizie individuală motivată a direcției de sănătate publică (DSP).

Izolarea este stabilită pe baza consimțământului persoanelor sau, în lipsa acestuia, prin decizia individuală motivată a direcției de sănătate publică.

Ce trebuie să conțină decizia DSP-ului?

În ambele cazuri, decizia trebuie să conțină:

 • data și emitentul actului,
 • numele și datele de identificare ale persoanei izolate,
 • durata măsurii și
 • calea de atac prevăzută de lege

Pentru ce vei putea să intri în carantină sau în izolare?

După cum am putut vedea legea spune de un risc epidemiologic sau un risc biologic. Practic, nu vorbim doar de o lege privind carantină și izolare pentru cazurile de COVID-19, ci de o lege în ansamblul ei care să reglementeze pe viitor toate aceste situații care ar putea fi similare.

Situațiile de risc epidemiologic și biologic pentru care se vor putea institui măsurile prevăzute de lege sunt:

a) epidemie declarată prin ordin al ministrului sănătății;

b) urgență de sănătate publică de importanță internațională, certificată prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, în baza declarației Organizației Mondiale a Sănătății;

c) pandemie declarată de Organizația Mondială a Sănătății și certificată prin hotărâre de Comitetul Național pentru Situații de Urgență;

d) cazul de risc epidemiologic și biologic iminent identificat și constatat de structurile aflate în coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență sau de către instituțiile aflate în subordinea Ministerului Sănătății.

Practic avem întotdeauna un mecanism de verificare a acestor situații prin care se decide și se identifică totodată care sunt cazurile în care avem un disc epidemiologic sau biologic.

Nu putem spune că aceste cazuri voi fi la o putere discreționară pentru că întotdeauna vei avea nevoie de minim două persoane care să decidă în sensul în care avem sau nu un caz epidemiologic sau biologic.

Cum se instituie carantina?

Carantina persoanelor se instituie pe baza informațiilor științifice oficiale și a definiției de caz cu privire la persoanele suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent înalt patogen care:

a) sosesc din zone în care riscul epidemiologic este ridicat, pe baza datelor epidemiologice transmise la nivel național, european și internațional de către organismele competente în domeniu;

b) au intrat în contact direct cu cel puțin o persoană confirmată cu o boală infectocontagioasă.

Problemele care apar aici sunt după cum urmează:

 • ce înseamnă informație științifică oficială?
 • definiția de caz este cea regăsită la nivel național sau la nivel european și inclusiv mondial?

Aceste întrebări mi se par foarte juste în contextul în care timpul pandemiei COVID-19 au existat autorități publice care s-au bazat, atât în primă fază și chiar și ulterior, pe anumite informații de pe site-uri care nu aparțin unui institut de cercetare, științific sau care să aibă vreo legătură cu o autoritate publică.

Și atunci revin cu întrebarea: cine decide ce informații sunt științifice și mai mult, ce informatii științifice sunt și oficiale?

Dacă refuz carantina la domiciliu sau o încalc, sunt dus automat în spații special amenajate?

E bine, nu.

În situația în care refuzi carantina la domiciliu sau atunci când ai fost pus în carantină la domiciliu nu ai respectat prevederile acestei carantine, organele de control vor înștiința Direcția de Sănătate Publică care va decide motivat prin emiterea unei decizii individuale dacă se impune sau nu carantinarea în spațiul special amenajat.

Având în vedere că poți primi un răspuns negativ sau poți ataca decizia aceasta individuală, dar totuși este posibil să prezinți un risc să infectezi și alte persoane, ai obligația ca până în momentul în care primești decizia de carantinare sau ai o hotărâre a primei instanțe care anulează decizia Direcției de Sănătate Publică să stai în locul dedicat.

Important de știut și de reținut este că această decizie trebuie să fie emisă în maxim opt ore de la momentul la care Direcția de Sănătate Publică este informată de către organul de control.

Abonează-te la newsletter și rămâi informat

Pe ce perioadă trebuie să stai în carantină?

Acesta este un subiect foarte important pentru că au existat cazuri în care persoanele au stat mai mult timp în carantină decât ar fi fost necesar conform perioadei de incubare.

Nu neapărat din vina acestora, ci având în vedere că a existat o activitate foarte mare în acest domeniu, au fost situații în care organele de control nu au putut să emită la timp avizul epidemiologic de ieșire din carantină sau izolare la domiciliu ceea ce a făcut ca anumite persoane să stea mult mai mult decât cele 14 zile.

Ca să fie și mai ușor legea vine și reglementează destul de strict această perioadă de carantină.

Carantina se instituie pe durata perioadei de incubație specifice bolii infectocontagioase suspicionate. Măsura încetează la expirarea termenului specific perioadei de incubație sau anterior, ca urmare a confirmării persoanei ca purtătoare a agentului înalt patogen, cu sau fără semne și simptome sugestive specifice definiției de caz, fiindu-i aplicabile ulterior dispozițiile privitoare la măsura izolării.

Altfel spus nu vei putea sta în carantină mai mult de perioada de incubație prevăzută în mod oficial pentru respectiva boală.

Spre exemplu, dacă pentru boala infectocontagioasă pe care se poate presupune că o ai există o perioadă de incubație de 20 de zile, nu vei sta în carantină mai mult de 20 de zile, dar vei putea sta mai puțin de 20 de zile în cazul în care în această perioadă se confirma că ești cu adevărat infectat cu respectiva boală.

Și atunci vom trece la izolare …

Cine poate fi izolat?

Persoanele bolnave cu semne și simptome sugestive specifice definiției de caz, precum și pentru persoanele purtătoare ale agentului înalt patogen, chiar dacă acestea nu prezintă semne și simptome sugestive.

Prin urmare dacă ai simptome sugestive care sunt specifice definiției de caz despre care aminteam anterior sau ești purtător de acel agent patogen chiar dacă nu ai simptome, vei fi pus în izolare.

Pe scurt, dacă ai COVID-19 pe test, dar nu ai simptome, vei sta în izolare. Dacă nu ai COVID-19 pe test, dar ai simptome, vei sta în izolare.

Cine stabileste lista bolilor infectocontagioase pentru care ai putea fi trimis în izolare?

Guvernul prin Hotărâre de Guvern.

Totuși, având în vedere decizia Curții Constituționale despre care aminteam în preambulul acestui articol, măsura izolării trebuie să respecte drepturile fundamentale ale cetățenilor și să fie proporțională cu efectele pe care le poate avea această boală contagioasă.

Așadar, măsura trebuie să:

a) fie dispusă pe durată limitată, în mod nediscriminatoriu și proporțional cu situația de fapt care o determină;

b) aibă ca scop prevenirea răspândirii unei boli infectocontagioase, periculoase pentru siguranța persoanei și sănătatea publică;

c) fie instituită pentru a proteja interesul public și să nu determine un dezechilibru între nevoia de protejare a sănătății publice și imperativul respectării libertății persoanei.

Când se dispune izolarea la domiciliu sau la o locație indicată de persoana respectivă?

Potrivit legii vei putea fi izolat la domiciliu sau la o locație pe care o indici atunci când gradul de infectarea este redus. Cu toate acestea, în cazul în care informațiile oficiale și științifice cu privire la acel agent patogen consideră că riscul este unul crescut și că se impune izolarea în spații special amenajate nu vei putea să alegi să fii izolat la domiciliu sau în locații indicată.

Ce se întâmplă dacă mă opun măsurii izolării?

Ca să pot să fii izolat trebuie să îți dai acordul pentru a fi examinat. În cazul în care nu îți dai acest acord vei putea fi ținut în izolare timp de maxim 48 ore până la primirea rezultatelor, cu cazului în care rezultatele vin mai repede de 48 de ore.

În cazul în care refuzi în acest termen de maxim 48 de ore să fii izolat, medicul va informa Direcția de Sănătate Publică despre refuzul tău, iar aceasta va emite în termen de cel mult două ore o decizie prin care confirmă sau infirmă măsura recomandată de medic.

Această decizie ți se va comunica și o vei putea ataca în instanță, însă având în vedere gradul ridicat de infectare, până la comunicarea hotărârii de anulare a primei instanțe, nu vei putea părăsi izolarea fără încuviințarea medicului sau a reprezentantului direcției de sănătate publică.

Când încetează măsura izolării?

Măsura izolării încetează la data confirmării persoanei ca fiind vindecată pe baza examinărilor clinice și paraclinice sau a recomandării medicului care constată că riscul de transmitere a bolii nu mai există.

Prin urmare în momentul în care vei avea un test negativ de covid-19 măsura izolării va înceta, fără a mai fi necesară să efectuezi încă un test care să iasă negativ la un anumit interval de timp. Totuși, mai există și situația în care poți avea un test pozitiv de covid-19 însă medicul să constate că riscul de transmitere a acestei boli sa nu mai există.

Ce se întâmplă cu persoanele care sosesc în România?

Potrivit acestei legi, în cazul în care vei sosi în România din zone cu risc epidemiologic ridicat sau ai intrat în contact direct cu persoanele infectate în situațiile de risc epidemiologic descrise mai sus vei putea intra în carantină doar printr-o hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

Această hotărâre nu este una arbitrară și se va lua la propunerea grupului de suport tehnic-științific și va fi pusă în aplicare prin ordine ale Ministrului Sănătății și ale unităților din subordinea acestuia.

Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență este un act administrativ care poate fi atacat în condițiile legii, respectiv în contenciosul administrativ.

Cum se vor face raportările de acum înainte?

Dat fiind că un val de neliniște apasă asupra României de cel puțin două săptămâni având în vedere raportarea neunitară la nivelul țării a numărului de cazuri de COVID-19, a fost necesar să se instituie și un mecanism de raportare la nivel național a numărului de cazuri de infectări.

Prin urmare, Institutul Național de Sănătate Publică, are obligația de a comunica zilnic:

 • numărul cazurilor noi,
 • numărul cazurilor retestate și
 • numărul total de teste pentru cazurile noi și cazurile retestate

Acestea vor fi raportate separat, la nivel național și județean, inclusiv după criteriul domiciliului persoanei testate.

Această măsură vine ca urmare a faptului că planează o umbră de îndoială asupra numărului real de cazuri de infectare la nivelul României dat fiind că nu există la acest moment o procedură unitară de testare și raportare.

Știai că beneficiezi de hrană și medicație atunci când ești în carantină sau în izolare?

Autoritățile publice centrale sau locale au obligația să se asigură că persoanele aflate în cantină sau în izolare la domiciliu sau în locația declarată au asigurat necesarul de hrană și tratament în funcție de vârsta și starea de sănătate a persoanei. În cazul în care nu îți poți procura hrana prin intermediul altor persoane sau prin intermediul unor servicii puse la dispoziție autoritățile publice locale sau locale au de asemenea obligația de a livra hrana și necesarul de tratament.

După cum este formulată această dispoziție reiese faptul că autoritățile sunt obligate să îți asigure hrană și tratament indiferent de nivelul de trai pe care îl ai și de nivelul salarial de care dispui. Singura obligație sub condiție din partea autorităților publice se referă la livrare, întrucât livrarea se va activa doar în cazul în care nu poți să îți procuri hrana și tratamentul. Așadar, pe perioada în care te afli în carantină sau în izolare beneficiezi cel mai probabil de o sumă din partea statului care să îți asigure hrana și tratamentul. Sumele maxime pentru aceste cheltuieli vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Cum se atacă actele prin care se instituie carantina și izolarea?

După cum afirmam la începutul acestui articol, una din prevederile foarte importante cu privire la carantină și izolare este posibilitatea persoanei în cauză să își exercite dreptul fundamental de a se adresa instanței judecătorești pentru un control de legalitate.

Altfel spus, având în vedere că atât carantina, dar și izolarea reprezintă în esență măsuri privative de libertate este imperios necesar ca persoana în cauză să aibă la îndemână mijloace prin care să se poată apăra împotriva unor eventuale abuzuri.

Vom aborda ambele tipuri de documente: actele normative care vizează o colectivitate și actele individuale, care se referă la o persoană anume.

Cum ataci actele generale emise de autorități în legătură cu carantina și izolarea?

Termenul de atacare

Termenul pentru a ataca actele care au legătură cu cantina și izolarea este de:

 • 5 zile de la momentul publicării în Monitorul Oficial pentru acele acte care se publică în monitor sau
 • 5 zile de la momentul comunicării actului către persoana respectivă atunci când actul nu este supus obligației publicării în monitor

Modalitatea de exercitare a căii de atac

Acțiunea pentru anularea respectivului act se formulează în scris și se depune la instanța judecătorească competentă.

Instanța competentă este Curtea de Apel secția de contencios administrativ și fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul autorității emitente.

Găsești aici lista curților de apel, pe județe.

Nu este necesară parcurgerea procedurii prealabile. Prin urmare, în cazul în care vrei să ataci un act care are legătură cu carantina sau izolarea vei ataca direct actul respectiv în instanță fără să te mai adresezi înainte unității emitente.

Cererea se judecă de urgență și cu precădere.

Elemente specifice de judecată

 • Întâmpinarea este obligatorie
 • instanța judecătorească va comunica cererea și înscrisurile depuse către unitatea emitentă, iar odată cu întâmpinarea unitatea emitentă va trebui să trimită și dosarul care a stat la baza emiterii acelui act
 • Deși este o procedura urgentă întâmpinarea și dosarul vor fi comunicate persoanei care a făcut plângerea cu cel puțin trei zile înainte de termenul de judecată
 • Cererea se va judeca în termen de maxim 15 zile de la data sesizării legale a instanței
 • instanța va putea dispune administrarea oricărei probe necesare pentru a soluționa cauza
 • primul termen de judecată este în maxim 5 zile de la data înregistrării acțiunii în anulare, iar termenele ulterioare nu pot depăși 10 zile în total
 • Pronunțarea se va putea amâna cu maxim 24 de ore
 • În termen de maxim 48 de ore de la pronunțare hotărâre trebuie să fie motivată
 • Împotriva acestei hotărâri părțile pot declara recurs care se va judeca de Înalta Curte de Casație și Justiție

Acest lucru este foarte important mai ales din punct de vedere al controlului de legalitate întrucât obligă unitatea emitentă să depună din oficiu întregul dosar care a stat la baza emiterii actului tocmai pentru ca instanța de judecată să aibă toate informațiile în momentul în care va lua o decizie.

Totuși faptul că legea amintește de data sesizării legale a instanței înseamnă că cererea nu se va judeca până în momentul în care nu sunt îndeplinite toate condițiile de fond, de formă și de procedură prevăzute de dreptul comun. doar în momentul în care cererea întrunește toate condițiile pentru ca instanța să fie legal sesizată vom putea vorbi de judecata cererii. în acest context este cu atât mai important ca părțile să apeleze la consultanță de specialitate atunci când formulează cererea în anulare pentru a diminua riscul unor lipsuri care să ducă la o întârziere a judecății.

Cum ataci actele care te privesc în mod direct emise de autorități în legătură cu carantina și izolarea?

Procedura este oarecum similară cu cea pe care o menționăm anterior, însă are două cazuri pe care le vom trata separat.

Dacă intri în izolare pentru a fi supus examinării de către un medic …

În cazul în care consideri că ai fost vătămat cu privire la drepturile sale sau la un interes legitim printr-un act administrativ individual (adică atunci când consideri că nu a fost corect că ai fost trimis în carantină sau izolare), poți să introduci acțiune în două locuri:

 • la judecătoria în a cărei circumscripție ai domiciliul sau reședința sau
 • la judecătoria unde este situat spațiul sau unitatea sanitară în care ești izolat

Această cerere prin care soliciți anularea actului este scutită de taxa de timbru ceea înseamnă că nu vei plăti nimic în plus pentru introducerea acestei acțiuni.

Judecarea cererilor se va face în termen de 24 de ore de la sesizarea instanței.

Foarte interesant de remarcat este că în această situație nu mai vorbim de o sesizare legală a instanței de judecată ci doar de sesizarea instanței. Putem trage concluzia că în acest context anumite vicii ale cererii de chemare în judecată vor fi acoperite? Iar această trecere cu vederea să se bazeze pe necesitatea celerității procedurii?

De remarcat totodată faptul că asistența juridică a persoanei care face cererea de chemare în judecată este obligatorie. Această obligativitate nu se referă la redactarea cererii de chemare în judecată pentru anularea actului, ci efectiv la asistența pe parcursul soluționării cererii. Cel mai probabil, în măsura în care partea nu își poate permite un avocat sau nu are timp să contacteze unul în acest sens îi va fi acordat un avocat din oficiu.

În acest caz instanța nu va putea amâna pronunțarea, iar hotărârea este definitivă și partea nu mai are nicio altă cale de atac.

Dacă ești supus carantinei sau izolării ca urmare a examinării efectuate de medic

În acest caz poți să introduci acțiune în două locuri:

 • la judecătoria în a cărei circumscripție ai domiciliul sau reședința sau
 • la judecătoria unde este situat spațiul sau unitatea sanitară în care ești izolat

Prin această acțiune vei cere:

Ai cel mult 24 de ore de la data comunicării deciziei direcției de sănătate publică pentru a depune acțiune.

Cererea se judecă de urgență și cu precădere.

Instanța va putea amâna pronunțarea cu cel mult 24 de ore iar redactarea hotărârii se va face în aceeași zi.

Nu reiese dacă până la pronunțarea hotărârii primei instanțe persoana trebuie să stea în spațiul dedicat sau nu însă va fi monitorizată de către medic zi mic sau când situația o impune.

Hotărârea pe care ți-o instanța este executorie de drept, altfel spus va produce efecte imediat, dar o poți ataca cu apel în două zile de când îți este comunicată. cu toate acestea având în vedere că va dura până în momentul în care îți va fi în mod efectiv comunicată practic dacă instanța decide că trebuie să fii supus izolării sau carantinei, va trebui să te supui acestei hotărâri și ulterior să o ataci.

Din momentul în care vede pune apelul la a instanță acesta se va soluționa în termen de 24 de ore și se va judeca de urgență și cu precădere.

În cazul în care instanța va dispune anularea actului administrativ prin care ai fost supus carantinei sau izolării această măsură va înceta de la pronunțare și nu de la comunicare. Mai exact, dacă te afli în sala de judecată la momentul pronunțării, deși este puțin probabil având în vedere riscul epidemiologi, în momentul în care instanța se va pronunța cu privire la anularea respectivului act, vei putea păși pe ușă, iar măsura va înceta. În fapt, dacă o persoană prezentă în sala de judecată îți comunică faptul că instanța a anulat măsura din acel moment poți părăsi spațiul în care ai fost pus în carantină sau în izolare.

Ce se întâmplă cu concediile medicale acordate pentru carantină și izolare?

Situația concediilor medicale acordate anterior

Având în vedere că avem la mijloc decizia Curții Constituționale un aspect pe care ar trebui să le reglementeze această nouă lege se refere inclusiv la ceea ce se întâmplă cu concediile pentru carantină și izolare acordate anterior deciziei Curții Constituționale.

Mai exact, dacă Curtea Constituțională a declarat că respectiva carantină și izolare nu sunt constituționale, persoanele care s-au aflat în carantină sau izolare la domiciliu până la pronunțarea deciziei de către Curtea Constituțională mai beneficiază sau nu de concediile medicale?

Răspunsul este DA și îl regăsim în lege.

Potrivit articolului 18 alin. (1) ”Cheltuielile pentru carantina sau izolarea persoanelor, precum și indemnizațiile de asigurări sociale aferente concediilor medicale de carantină sau izolare instituite sau, după caz, acordate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se suportă potrivit actelor normative în vigoare la data instituirii, respectiv acordării lor.”

Situația concediilor medicale acordate după intrarea în vigoare a legii

În ceea ce privește concediul și indemnizația pentru carantină, acestea se vor acorda doar asiguraților cărora li se interzice continuarea activității și doar în cazul în care această activitate nu poate fi realizată de la domiciliul. În cazul în care munca pe care tu o prestezi față de angajator poate fi desfășurată și de la domiciliu nu vei mai beneficia de concediu medical. Practic muncești de acasă.

Certificatul de concediu medical pentru carantină se va elibera de medicul curant, pe baza certificatului eliberat de organele de specialitate ale direcțiilor de sănătate publică.

Certificatele de concediu medical se pot elibera la o dată ulterioară, dar numai pentru luna în curs sau luna anterioară.

Durata concediilor medicale pentru carantină sau izolare nu se cumulează cu durata concediilor medicale acordate unui asigurat pentru alte afecțiuni.

Dacă durata perioadei de carantină sau de izolare depășește 90 de zile, nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru carantină sau izolare reprezintă 100% din baza de calcul stabilită potrivit legii și se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS).

Photo by Ante Hamersmit on Unsplash

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *