iohhhh flacari e1542191179368 1000x600 1

COVID-19: ce aduce nou decretul privind prelungirea stării de urgență?

12 minute • Ana-Maria Udriste • 15 aprilie 2020


Deși nu îți vine să crezi neapărat, a trecut o lună de când s-a instaurat starea de urgență în România, mai exact pe 16 martie 2020. Timp în care s-au petrecut foarte multe, au fost suspendate peste 1 milion de contracte de muncă și oamenii au intrat în șomaj tehnic, s-au tot adoptat măsuri asupra cărora s-a revenit și multe altele. Tocmai pentru că se apropia perioada de sfârșit, Decretul pentru starea de urgență putând fi emis pentru o perioadă de maxim 30 de zile și ulterior prelungit, președintele Klaus Iohannis a publicat astăzi, 15 aprilie 2020, un nou decret pentru prelungirea stării de urgență, care va trebui ulterior aprobat, conform procedurii inițiale, pe care am explicat-o aici. Decretul va institui starea de urgență până pe 14 mai 2020, dar va putea fi prelungit, așa cum e totodată posibil să se reducă această perioadă.

Articolele avocatoo.ro în contextul COVID-19 au fost citite de peste 500.000 de persoane:

Ce aduce nou decretul privind prelungirea stării de urgență?

Cu titlu de preambul, decretul privind prelungirea stării de urgență spune că se mențin toate dispozițiile adoptate prin ordonanțele militare.

Domeniul de ordine publică

Se interzice organizarea și desfășurarea anumitor întruniri și activități

1) Pe durata stării de urgență se interzice organizarea și desfășurarea:

a) mitingurilor, demonstrațiilor, procesiunilor sau oricăror altor întruniri, în spații deschise;

b) oricăror altor întruniri de natura activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, în spații închise.

Astfel, se pot desfășura în continuare evenimente în spații deschise cu maxim 100 persoane, distanța de minimum 1 metru între participanți,  conform Ordonanței Militare nr. 1/2020.

(2) Slujitorii cultelor religioase recunoscute oficial în România pot oficia în lăcașurile de cult, în spații publice sau în spații private:

a) practicile și ritualurile cu caracter public specifice cultului, fără participarea publicului;

b) practicile și ritualurile cu caracter privat specifice cultului, precum botezurile, cununiile sau înmormântările, cu participarea numărului minim de persoane potrivit normelor canonice și cu respectarea strictă a măsurilor de protecție individuală și colectivă pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

Personalul militar primește noi atribuții

Prin decretul privind prelungirea stării de urgență, personalul militar primești noi atribuții.

Personalul militar din Ministerul Apărării Naționale care participă la misiunile de sprijin în domeniul ordinii publice ori pentru asigurarea pazei și protecției unor obiective/zone este abilitat:

a) să legitimeze și să stabilească identitatea persoanelor, precum și să verifice motivul deplasării/circulației persoanelor în afara locuinței/ gospodăriei;

b) să interzică, temporar, pătrunderea în clădiri, localități sau zone geografice delimitate și marcate în care sunt dispuse măsuri de carantinare sau izolare, într-un mijloc de transport, ori să dispună evacuarea temporară din acestea a oricărei persoane, dacă există un pericol la adresa vieții, sănătății sau integrității corporale, a sa ori a altei persoane;

c) să avertizeze persoanele, prin orice mijloace de comunicare, să înceteze acțiunile prin care sunt afectate măsurile de carantinare sau izolare;

d) să dea semnale, indicații și dispoziții participanților la trafic.

Domeniul de stare civilă

 • Documentele de stare civilă nu mai trebuie furnizate în copie sau în original, acestea urmând a fi depuse în termen de 90 zile de la încetarea stării de urgență.
 • Decesul se poate declara în termen de 3 zile calendaristice de la încetarea din viață a persoanei

”11. – Instituțiile și autoritățile publice care, în exercitarea competențelor prevăzute de legislația specifică, solicită prezentarea certificatelor de stare civilă, în original și/sau fotocopii, sunt obligate să accepte extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă transmise în format electronic de către serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau de oficiul de stare civilă din cadrul primăriilor unităților administrativ-teritoriale unde nu funcționează serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor.

12. – (1) Pe durata stării de urgență, documentele primare care stau la baza înregistrării actelor de naștere și de deces se transmit de emitenți la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor/oficiul de stare civilă competent, prin fax sau prin intermediul mijloacelor electronice administrate de autorități ale statului român.

(2) În termen de cel mult 90 de zile de la încetarea stării de urgență, instituțiile, autoritățile publice și persoanele fizice sunt obligate să efectueze demersuri pentru depunerea documentelor prevăzute la alin. (1), în original, la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor/oficiul de stare civilă care a înregistrat actul de stare civilă.

13. – Pe durata stării de urgență, termenul de declarare a decesului este de 3 zile calendaristice de la încetarea din viață a persoanei, iar în situația decesului intervenit din cauze violente, termenul de 3 zile pentru declararea decesului se calculează de la data eliberării certificatului medical constatator al decesului.”

Domeniul economic

 • Autoritățile și entitățile juridice în care statul este acționar majoritar pot achiziționa direct materiale și echipamente necesare prevenirii și combaterii COVID-19, cu depășirea pragului valoric
 • Dacă va exista o scădere a prețurilor la energie electrică și gaze naturale, pe piețele regionale, Guvernul va lua măsurile necesare astfel încât aceste scăderi să se reflecte parțial sau integral în prețul final de la nivelul consumatorilor.

Citește și: regulile de concurență rămân valabile și pe perioada pandemiei.

Domeniul fondurilor europene

 • Contractele de finanțare se vor putea prelungi, la cerere, până la 31 decembrie 2023;
 • Acordurile/avizele/certificatele eliberate în format electronic prin utilizarea semnăturii electronice sunt considerate înscrisuri autentice în condițiile prevăzute de lege

Domeniul sănătății

 • Se decontează toate serviciile de dializă efectiv realizate, cu încadrarea în numărul de bolnavi prevăzut la nivel național
 • Pe durata stării de urgență, serviciile de ambulanță private efectuează și alte servicii în afara celor contractate, care se suportă din bugetul FNUASS.
 •  Consultațiile medicale inclusiv pentru unele servicii conexe necesare actului medical, realizate pe durata stării de urgență, pot fi acordate și la distanță utilizând orice mijloace de comunicare.
 • Decontarea concediilor medicale acordate persoanelor aflate în carantină pentru COVID-19 și pacienți diagnosticați cu infecția COVID-19 (dar care nu se află în carantină) va fi realizată cu prioritate prin asigurarea de sume suplimentare în bugetul FNUASS la nivelul necesar.
 • Managementul unităților sanitare publice civile poate fi asigurat de către personal detașat din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale.
 • unitățile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor pot achiziționa direct, alimente, articole de curățenie și igienă individuală destinate persoanelor private de libertate, cu autorizarea prealabilă a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.
 • penitenciarele-spital pot achiziționa direct, pentru unitățile arondate, în condițiile art.15, materiale și echipamente necesare prevenirii și combaterii COVID-19, din fondurile încasate în baza contractelor de prestări servicii medicale, cu autorizarea prealabilă a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.
 • unitățile de cercetare-dezvoltare din cadrul Ministerului Apărării Naționale au dreptul de a pune la dispoziția unităților și instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare, precum și a operatorilor economici, cu titlu gratuit, soluțiile tehnice rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare și documentațiile tehnice aflate în administrarea sa.

>Domeniul muncii și protecției sociale

Decretul privind prelungirea stării de urgență prevede, pe scurt, că unele categorii de personal nu vor putea să-și dea demisia, că altele vor putea fi detașate și peste perioada prevăzută de legă și că în sectorul public angajatorul te poate obliga să îți iei concediu fără plată.

 • Prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, nu se aplică nici personalului din serviciile sociale rezidențiale
 • Pe perioada desfășurării activității prin muncă la domiciliu sau telemuncă, salariații își îndeplinesc atribuțiile specifice funcției sau ocupației pe care o dețin, în conformitate cu legislația care reglementează munca la domiciliu și telemuncă.
 • ITM-ul va putea veni în control la angajatori pentru a verifica punerea în aplicare a Ordonanțelor Militare
 • se interzice încetarea sau suspendarea activității serviciilor sociale de tipul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, publice și private, dar aparținătorii/susținătorii/reprezentanții legali pot solicita transferul beneficiarilor din centru la domiciliu, sau după caz reședința aparținătorilor/susținătorilor/reprezentanților legali dacă își asumă, pe propria răspundere, că au condiții corespunzătoare ocrotirii temporare a acestora.

Așadar, dacă ai declarat în fals că ești angajat la o firmă sau o firmă ți-a emis adeverință că ai fi angajat, deși nu ești, ITM-ul va veni în control. 

Personalul din anumite categorii poate avea CIM-ul modificat unilateral

Modificarea contractului individual de muncă al personalului contractual încadrat în instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale se realizează potrivit Codului muncii și a următoarelor reguli derogatorii:

a) delegarea poate să privească îndeplinirea de lucrări sau sarcini pentru care salariatul deține pregătirea profesională adecvată, chiar dacă acestea nu sunt corespunzătoare atribuțiilor de serviciu;

b) delegarea poate fi prelungită fără acordul salariatului, iar dacă este funcționar public, chiar și pentru o perioadă mai mare de 60 de zile fără acordul funcționarului public;

c) prin detașare se poate modifica felul muncii fără acordul salariatului.

Angajatorul te poate chema din concediu sau să te oblige să îți iei concediul de odihnă

Pe durata stării de urgență, în funcție de specificul activității și de nevoi, pentru personalul din sectorul public, angajatorul:

a) poate dispune unilateral întreruperea concediilor de odihnă, de odihnă suplimentare, fără plată, de studii și pentru formare profesională ale personalului angajat și reluarea activității;

b) poate dispune unilateral sau aproba efectuarea totală/parțială a concediului de odihnă sau de odihnă suplimentar al personalului angajat.

Personalul medical și cei din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale chiar dacă-și dau demisia, trebuie să meargă la muncă până pe 14 mai

Termenele de preaviz prevăzute la art. 81 alin. (4) din Codul Muncii nu încep să curgă iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe întreaga durată a stării de urgență, în cazul personalului încadrat în unități sanitare, de asistență socială, de asistență medico-socială și în instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale. Pe durata stării de urgență, pentru aceste categorii de personal, nu se aplică dispozițiile art. 81 alin. (8) din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii.

Domeniul justiției

 • Se suspendă și uzucapiunile
 • Se continuă activitatea de redactare și comunicare a hotărârilor judecătorești, de înregistrare a cererilor de chemare în judecată introduse pe durata stării de urgență, precum și efectuarea oricăror alte activități, cu respectarea regulilor de disciplină sanitară
 • Putem ține ședințele prin videoconferință
 • Documentele se vor trimite, pe cât posibil, prin mijloace electronice (fără semnătură electronică)
 • Licitațiile publice prin mijloacele electronice în cadrul procedurilor de valorificare a bunurilor mobile indisponibilizate în procesele penale pot avea loc
 • bunurile în privința cărora au fost instituite măsuri asiguratorii și sunt necesare prevenirii și combaterii răspândirii infecțiilor cu COVID-19 pot fi rechiziționate

Registrul Comerțului

În ceea ce privește operațiunile la registrul comerțului, decretul privind prelungirea stării de urgență le facilitează destul de mult.

 • Documentele se pot trimite și prin poștă, în format fizic, nu doar on-line
 • Declarațiile pe proprie răspundere pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și pot fi transmise la oficiul registrului comerțului fără nicio altă formalitate.
 • Specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, se transmite la oficiul registrul comerțului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate.
 • Se va putea acorda asistență persoanelor și prin mijloace electronice.

Domeniul educației și cercetării

În domeniul educației, decretul privind prelungirea stării de urgență întărește ideea de frecventare a cursurilor on-line.

 • Toate activitățile fizice se suspendă
 • Cursurile și orele se vor ține on-line; pentru cele care nu se pot ține online, se va stabili ulterior o modalitate de recuperare

Alte măsuri

 • unitățile sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială, precum și instituțiile și autoritățile publice pot primi, sub forma darului manual, indiferent de valoarea evaluată, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri, reactivi și consumabile aferente, cu avizul de acceptare al Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, și fără aviz, echipamente de protecție și dezinfectanți.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *